Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за безопасното използване на ядрената енергия, свързани с лицензиите за експлоатация на ядрени съоръжения и изграждането на ядрени мощности. Депутатите гласуваха измененията в закона анблок със 127 гласа "за", 21 - "против" и двама - "въздържали се", предаде БТА. Законопроектът е внесен от депутатите Делян Добрев от ГЕРБ-СДС и Станислав Анастасов от ДПС.

Прието бе титулярите на лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения, в които се използва, манипулира или съхранява ядрен материал в едномесечен срок от влизането в сила на този закон да подадат искане до председателя на Агенцията за ядрено регулиране за изменение на издадените лицензии. С измененията се въвеждат безсрочни лицензии за определени видове ядрени съоръжения, като се запазва изискването за извършване на периодичен преглед на безопасността (ППБ) на всеки 10 години, но в рамките на действащата лицензия.

Ядрена централа ще се изгражда само въз основа на следните решения, които се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката: 1) решение, с което се дава принципно съгласие за изграждане на ядрена централа; 2) решение, с което се определят основните параметри на проекта, включително типа на технологията и максималната инсталирана мощност. В приетите текстове се посочва, че решението, с което се дава принципно съгласие за изграждане на ядрена централа, е необходима предпоставка за започване на лицензионната процедура по този закон и извършване на процедура по изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда.

В хода на разискванията Борислав Гуцанов от "БСП за България" каза, че с въпросните разпоредби се прави така, че по идеен проект да могат да се строят нови ядрени мощности. Ако наистина милеете за държавата си, не вярвам да подкрепите и сутрешното решение, и сегашното решение. "Вие не искате да се строят ядрени мощности, а искате едно бутафорно пиянско мероприятие, защото вие сте наясно, че това, което правите, не може да бъде осъществено. Единственото, което ще направите, е да изчезнат едни огромни средства от бюджета на държавата", заяви Гуцанов.

Искате да се направят ядрени блокове, единствено и само по идеен проект, посочи Гуцанов и посочи, че за да могат да направят така, че "Уестингхаус" и технологията AP 1000 да стане технология, която да я реализирате, сте готови да промените закона и това и правите, за да можете по идеен проект да построите тази централа. В света има единствен блок по тази технология, който работи - другият е спрян, добави депутатът. Правите така, че Козлодуй да бъде експериментална площадка на една технология, която дори Великобритания е отказала. Спрете се, стига с този слугинаж, апелира Гуцанов.

"Черна дупка за крадене на пари, такава, каквато вие направихте с този проект, е нямало никога през най-новата история на страната ни", заяви Гуцанов.

Делян Добрев от ГЕРБ-СДС заяви, че текстовете, които са внесли с колегата си Анастасов, не са някаква тяхна приумица, а са текстове, дадени от Министерство на енергетиката. Това са текстове, които са съгласувани с всички институции, които отговарят за ядрената безопасност в тази държава. Не вярвайте на спекулациите на г-н Гуцанов, апелира Добрев.

В отговор Борислав Гуцанов посочи, че бил оказван натиск върху Агенцията за ядрено регулиране. Делян Добрев репликира, като посочи, че това не би го изненадало и призова Гуцанов да сезира компетентните органи, ако има такива данни. Насърчавам ви да подадете сигнал към прокуратурата, посочи Добрев и добави, че може и да има такъв натиск към АЯР.