Парламентът прие на първо и второ четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), предаде БТА.

С измененията се дава възможност в тези населени места, които ще продължат да имат статут на кметство, но в тях няма да се произведат избори за кметове на кметства, да могат да се назначат кметски наместници в съответствие с утвърдената от общинския съвет структура и обща численост на администрацията - т.е. общинския съвет е органът, който ще определи в кои населени места могат да се назначават кметски наместници.

Промените бяха приети с консенсус. Те са внесени от депутати от парламентарната комисия по регионална политика и са в отговор на въпроси и предложения, постъпили в комисията от редица общини в страната и от Националното сдружение на общините.

Съгласно сега действащото законодателство избори за кметове на кметства се произвеждат само в кметствата, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на местни избори имат население над 350 души. На последните местни избори изискванията за население в кметствата бяха над сто души и в тези населени места бяха произведени избори за кметове на кметства. Съобразно новите изисквания обаче в голям брой населени места не само, че няма да се произведат избори за кметове на кметства, но в тях няма да могат да се назначат и кметски наместници, тъй като съгласно разпоредбите на ЗМСМА кметски наместници могат да се назначават в населени места, които не са административен център на кметство. Съществуващите към момента кметства, в които няма да се произведат избори за кметове, не мога да бъдат закрити, тъй като законът изисква това да стане чрез допитване до населението, а това е тромава и практически трудно реализуема процедура.

Искрен Веселинов ("Обединени патриоти") коментира, че не могат да оставят над 1000 населени места без никакви представители в местната власт. Според него границата за произвеждане на избори в населените места трябва да е по-малка, но сега ad hoc трябва да се решава въпросът.

Дора Янкова ("БСП за България") каза, че предложението е закъсняло, но от левицата ще го подкрепят, защото все пак решава нещо. Не се реализира обещанието ви във всяко населено място - полицай, а сега, когато няма и кметски наместник, а такъв от съседното село се вясва от време на време, е обидно за хората, коментира тя. Янкова посочи, че прагът за произвеждане на избор трябва да се свали и местната власт да е по-близо до хората.

Александър Ненков (ГЕРБ) призна, че има пропуск в закона. Не е целесъобразно да се правят избори в населени места от 100 души, приемаме една граница от 350 човека, посочи той и добави, че в останалите малки населени места е добре да има кметски наместници.