България председателства на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г., а от първи юли щафетата поема Австрия.

В началото на годината правителството одобри четири водещи приоритета по време на Българското председателство: Бъдещето на Европа и младите хора - икономически растеж и социално сближаване; Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани; Сигурност и стабилност в силна и единна Европа; Цифрова икономика и умения на бъдещето.

На заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС ресорният министър Лиляна Павлова заяви, че Българското председателство е работило по всички теми от европейския дневен ред.

Българското председателство работи усилено и предложи нов подход и нова философия за решаване на проблема с миграцията, заяви Павлова. Тя посочи, че е постигнато много и в социалното измерение. Според нея споразумението за командированите работници е един от най-големите успехи на българското председателство. С директивата установихме принципа на единното заплащане за един и същи труд във всяка една от държавите-членки, каза Павлова. Работихме изключително много по пакета за услугите, постигнахме съгласие по законодателното предложение, свързано с регулираните професии, каза тя.

Свършихме много работа в сектор Финанси и икономика с приемане на досиетата насочени към пакета за намаляване на риска в банковия сектор, както и директивата за предоставяне на по-големи възможности за националните органи за конкуренция, отбеляза Павлова.

Постигнахме общ подход по пакета Киберсигурност, включително със съгласието за изграждане на агенция по киберсигурност, която да даде гаранции за сигурността на гражданите и на бизнеса, посочи министърът.