"ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД спечели обществената поръчка за ремонт на шест двигателя за българските изтребители МиГ-29. Това показва справка на БТА в Регистъра за обществени поръчки.

Участникът ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ ЕАД е декларирал, че ще ползва подизпълнител за изпълнение на поръчката - "Луцки ремонтен завод "Мотор" - Република Украйна, чийто дял за изпълнение е 90 % от общия обем на поръчката.

"ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД е предложил най-ниска цена при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. Офертата е на стойност 15 490 200,00 лв. без мито и ДДС.

В доклада на решението се посочва, че преди провеждане на преговорите, комисията е задала следните въпроси към "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, предвид декларирания подизпълнител "Луцки ремонтен завод "Мотор"- Република Украйна: Извършва ли дейност заводът към настоящия момент? Откъде заводът осигурява ремонтни комплекти и резервни части за двигателите? Има ли заводът проблем с нарушени вериги за доставки? Каква е гаранцията, че след сключване на договора няма подизпълнителят да се позове на непреодолима сила? Как ще се транспортират двигателите? Ще има ли проблем за извършване на плащания и издаване на гаранции към договорите?

"ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД декларира, че заводът изпълнява и към настоящия момент дейност и има чуждестранни контрагенти. В завода се произвеждат над 6000 номенклатури за авиационни двигатели, включително и лопатки за тях. Заводът не зависи от доставка на материали и части извън Украйна. Двигателите ще се транспортират с наземен или друг транспорт. Участникът не е имал проблем с издаването на гаранции към договори с други украински изпълнители, се посочва още в доклада.

Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на шест двигателя за самолети МиГ-29 през април. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 19,2 млн. лв. с ДДС. Предметът ѝ включва извършване на основен/капитално-възстановителен ремонт на шест двигателя за МиГ-29 за възстановяване на техния междуремонтен ресурс и междуремонтен срок на служба. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности на всеки един двигател не трябва да бъде по-голям от девет месеца.

България получи по един самолетен двигател за МиГ-29 от Полша в края на март и средата на май.