Отсрочването на задълженията на вероизповеданията ще бъде до 10 години, съобщи председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов.

"Законопроектът за промени в Закона за вероизповеданията вече е готов, внасяме го от група народни представители от ГЕРБ. Говорим за отсрочване за срок до 10 години, което ще намали всякаква възможност за спекулации. Няма опрощаване, а има отсрочване на натрупаните задължения към 31 декември 2018 г.", поясни той.

По думите му, предложенията се внасят сега, тъй като е необходимо време експертите да могат да прецизират текстовете.

„Изплащането може да стане в рамките на година-две или десет, но срокът е до 10 години“, уточни Цветанов.

Според него, с отсрочването на задълженията на вероизповеданията ще се спре генерирането на напрежение в обществото и ще се гарантира националната сигурност. 

"Такава процедура има в Данъчно-осигурителен процесуален кодекс", коментира и Менда Стоянова, шеф на бюджетната комисия в парламента. Тя обаче не можела да се приложи спрямо вероизповеданията, защото се отнасяла за стопанските субекти. Затова се налагала нова промяна.

"За срока на отсрочване ще тече лихва, ще се изисква се предварително обезпечение в размера на главницата и лихвата до крайния срок на отсрочване. НАП ще е оторизирана да следи начина, по който се изпълнява цялата процедура. В процедурата не е разписано и не е нужно да бъде разписан източникът на средства, с които ще се погасяват задълженията", каза още Стоянова.