Ще направим заседание на Съвета за развитие. Това обяви служебният премиер Стефан Янев в началото на заседанието на Министерския съвет, цитиран от БНТ. 

"Съветът за развитие е създаден с постановление от 2010 година. Целта, задачата на този съвет, е да развива и да подготвя основни координиращи документи за държавата и в частност за националния план за развитие, който действа до момента с хоризонт 2020, България 2020, както и да подготви националната програма за развитие България 2030", посочи Стефан Янев.

По думите му в рамките на този съвет ще бъдат разгледани подготвените до момента документи.

"В частност подготовката на националната програма за развитие България 2030. Получените резултати, отчетът на националната програма за развитие 2020, както и ще бъдат коментирани възможностите и необходимостта от национални проекти за инвестиции, които евентуално да бъдат финансирани от държавата с нейните инструменти през следващите години, ако има такива", допълни Стефан Янев.

Той поясни, че днес на заседанието на Министерския съвет ще участват и областни управители.

"Тъй като освен всичко останало върви интензивна подготовка за изборите и съответно трябва да чуем и тяхното мнение и техните проблеми, които Министерският съвет може да подпомогне за тяхното решаване", каза още Стефан Янев.