До края на годината ще има дефиниция за "енергийната бедност", съобщи по време на първия парламентарен контрол социалният министър Лазар Лазаров в отговор на въпрос на бившия министър Георги Гьоков от БСП.

Това е заложено като срок и ангажимент в плана за възстановяване и развитие, където е записано, че реформата в тази посока трябва да е факт до края на четвъртото тримесечие на 2022 г. "Там трябва да се дефинира енергийната бедност", каза Лазаров, като обясни, че едва след това ще могат да бъдат задействани механизмите на подкрепа на енергийно бедните, които ще се покриват от плана.

"Няма обща дефиниция на енергийната бедност в ЕС и има препоръка на ЕК с насоки", обясни служебният министър. Той подчерта, че борбата с енергийната бедност един от приоритетите на ЕК в контекста на сложната геоикономическа ситуация. И в същото време напомни, че "енергийната бедност не е категория от системата на социалното подпомагане и социалните помощи".

Лазаров подчерта, че Министерството на труда и социалната политика ще разшири кръга на обхвата на хората, които могат да получават помощи за отопление. И повтори, че само преди два дни правителството гласува допълнителните 20 млн. по бюджета на социалното министерство за осигуряване на помощ за отопление за зимния сезон в размер на 400 лв.

Той съобщи, че средно за Европа 26% имат затруднения да покриват разходите си.

"Служебното правителство прави необходимото да компенсира в максимална степен натрупаното през годините забавяне на процеса на ефективно противодействие на енергийната бедност", подчерта вицепремиерът.