При встъпването си в длъжност като член на Съвета за електронни медии (СЕМ )Соня Момчилова е отговаряла на изискванията, предвидени в Закона за радиото и телевизията, което е потвърдила с декларация за съответствие, заявиха от медийния регулатор.

По-рано днес от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) съобщиха, че са установили несъвместимост към датата на заемане на длъжността член на СЕМ на Момчилова. Заради това е изпратен сигнал до президента Румен Радев, от чиято квота беше назначена тя. 

От СЕМ припомнят, че Момчилова встъпи като член на 5 август 2021 г. Към тази дата тя е заличена в Търговския регистър като собственик на капитала на търговско дружество. Регулаторът публикува и съответната декларация.

СЕМ не е орган по назначаване на Соня Момчилова като член и не е компетентен да се произнася относно законосъобразността на указа на президента на републиката, допълват още оттам.

От Антикорупционната комисия припомниха, че на 18 август беше образувано производство за проверка за евентуална несъвместимост при назначаването на Момчилова, по сигнал на председателя на СЕМ Бетина Жотева, според която към датата на издаване на указ на държавния глава за назначаването й, Соня Момчилова е била едноличен собственик на капитала на търговско дружество. Това стана на 27 юли, дни преди встъпването и в длъжност в медийния регулатор.

След съобщението на СЕМ от КПКОНПИ публикуваха следната информация:

"Съгласно чл.13, ал.1, т. 5 от ЗПКОНПИ, Комисията проверява сигнали във връзка с декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности, и сезира органа по избора или назначаването за предприемане на съответни действия.

С решението си КПКОНПИ установява дали е налице несъвместимост, като в случая с члена на СЕМ Соня Момчилова - Йовева, преценката е извършена към датата на издаване на Указа за назначаване - 27.07.2021 г. Според прессъобщението на СЕМ, "г-жа Соня Момчилова встъпва като член на СЕМ на 5.08.2021 г."

В хода на проверката на КПКОНПИ информация относно встъпване в длъжност е изискана от СЕМ, като с писмо от 23.08.2021 г. председателят на Съвета уведомява, че след издаването на Указ № 182/27.07.2021 г. на президента на Република България, "Съветът не е издавал никакви актове, в т.ч. споразумения, акт за встъпване или други, свързани с г-жа Момчилова - Йовева".

Пълното решение можете да прочетете тук.

Соня Момчилова е бивш директор на пресцентъра на Министерството на правосъдието, на пресцентъра на МВР и на пресцентъра на Министерството на транспорта и комуникациите. Ръководи и правителствената пресслужба във втория служебен кабинет, назначен от Румен Радев.

Тя има над трийсетгодишен опит в сферата на журналистиката и медиите. Притежава експертиза в областта на публичните комуникации и връзките с обществеността.  специализирала връзки с обществеността и комуникации във Великобритания, Нидерландия, САЩ и Белгия в периода 2001-2006 година. Автор е на рекламни и предизборни кампании, експерт по политически, медийни и корпоративни комуникации, мотивира избора й за СЕМ президентът.