Съюзът на юристите в България /СЮБ/ изпрати отворено писмо до председателя на Народното събрание, министър-председателя и медиите, в което призовава законопроектът за нова Конституция, внесен в парламента от 127 народни представители, да бъде оттеглен.

Според организацията проектът е разработен в нарушение на конституционни изисквания, и на правила и принципи на законодателния процес. Анализът на проекта показвал още и "палиативни изменения от компетентността на Обикновено Народно събрание и повторение на над 90 процента от разпоредбите на действащата Конституция".

От СЮБ посочват още, че "изготвянето на проект на нова Конституция изисква задълбочена оценка на въздействието, както на действащия нормативен акт, така и на проекта; зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност; максимална прозрачност, публичност, участие на обществеността и преди всичко, участие на най-изтъкнатите ни юристи, както от практиката, така и от доктрината".

"Конституцията не може и не трябва да бъде заложник на политически ходове с очакване на дивиденти по време или на политическо оцеляване", се казва още в отвореното писмо изпратено от Съюза на юристите в България.

В края на писмото организацията припомня "за пореден (девети) път", че България вече е единствената държава в ЕС, която няма консолидирано законодателство.