Започна заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който бе свикан от служебния премиер Стефан Янев. В началото на заседанието Янев обобщи пред медиите двете теми, които ще бъдат дискутирани.

"Ще се фокусираме върху две теми - едната е състоянието и капацитетът на системата за национална сигурност по отношение справяне с потенциала за увеличаване на мигрантския натиск върху границите на Република България", каза в началото на заседанието премиерът.

Той обясни, че втората точка от дневния ред на заседанието е в изпълнение на изискването на Закона за функциониране и управление на националната сигурност, където е дефинирано функционирането на Съвета по сигурността и неговия секретариат.

Снимка: БТА

Янев уточни, че Съветът и секретариатът му при необходимост играе ролята на национален ситуационен център в случай на криза.

Снимка: БТА

В заседанието участват шефовете на спецслужбите заедно с вътрешния министър Бойко Рашков и шефа на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Съветът по сигурността поначало е координиращ орган и се свиква по решение на министър-председателя.