Европейският съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) e уведомил българското правителство за жалбата на турския бизнесмен Абдуллах Бююк, който през лятото на 2016 година беше скандално експулсиран в Турция след тайно споразумение с турските власти заради обвинения за връзки с движението "Гюлен", съобщи "Капитал".

ЕСПЧ иска от кабинета в София да отговори на редица въпроси във връзка с жалбата на Бююк, включително и дали той е имал на разположение ефективно вътрешно правно средство, за да се защити от връщане в Турция, което по думите му го излага на сериозен риск от малтретиране заради неговите политически убеждения. Освен това европейският съд иска от кабинета да предостави всички относими документи по екстрадицията му в Турция. Съдът иска от правителството потвърждение дали Бююк е подал молба за убежище в България, като в този случай иска да му бъдат предоставени копия на всички документи от тази преписка.

Снимка: БНТ

Жалбата на Бююк е подадена през 2017 г. и е придвижена с приоритет доколкото оплакването е свързано с нарушение на чл. 3 от Конвенцията за правата на човека – забрана за изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание, както и за нарушение на чл. 13 – липса на ефективно вътрешноправно средство за защита срещу това нарушение. Съгласно трайната практика на ЕСПЧ по чл. 3 правото на защита от жестоко и унизително отношение включва и задължение на националните власти да преценяват дали екстрадицията или експулсирането в друга държава би създало риск този човек да бъде подложен на такова третиране и съответно – да откажат налагането на такава мярка. Към момента на подаване на жалбата през 2017 г. Бююк се е намирал в затвор близо до Истанбул.

Експулсирането на Бююк предизвика скандал, когато се разбра, че българските служби са го предали, без да му бъде дадена каквато и да е възможност да оспори тази мярка и да поиска спирането й. За нея се разбра, след като турският външният министър Мевлют Чавушоглу се похвали, че България е отказала да предостави политическо убежище на бизнесмена и екстрадицията е „в процес на подготовка“. Малко по-късно турските медии съобщиха, че „терористът“ е бил предаден на граничния пункт Капъкуле.

Предаването на Бююк стана въпреки, че българските съдилища с влязло в сила решение отказаха екстрадицията, оценявайки искането на турските власти като политически мотивирано. Към този момент Бююк няма статут на бежанец или търсещ убежище в България, но има доказателства, че след задържането му в производството по екстрадиция е подал молба за временна закрила и убежище пред българските власти. На 10 август 2016 г. Бююк е бил арестуван от полицията. Мотивът е, че разрешението му за престой е изтекло. Веднага след това той е отведен на турската граница, без да може да осъществи комуникация с полицията на общ език. Няма данни на какво основание и на база на какви факти е извършено експулсирането.

След като историята придоби публичност се разбра, че тогавашния вицепрезидент Маргарита Попова е отказала да му предостави убежище на 27 юли 2016, две седмици преди да бъде предадена на Турция.