Със свое решение Административен съд - Благоевград отменя частично решение на Общинската избирателна комисия (ОИК) за обвяване резултатите от гласуването на изборите за общински съветници от 29 октомври 2023 г., съобщиха от съда. Решението е отменено в частта, с която е обявено разпределението на преференциите и подреждането на кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати и подреждането на кандидатите.

След съдебна ревизия на изборни книжа и изготвена съдебно-математическа експертиза, отразяваща констатираното при проверката на бюлетините, решението на ОИК - Благоевград за обявяване резултатите от гласуването за общински съветници следва да се поправи в частта на обявените преференции за Антония Сивикова - кандидат за общински съветник №106 в листата на коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" и в частта, с която №103 в същата кандидатска листа Василиса Валеова е обявена за избран общински съветник.

Решението е отменено и в частта на обявения брой преференции за Ваня Алексиева - кандидат №103 в листата на местната коалиция "ВМРО - БНД (Български гласъ)" и в частта, с която кандидатът №107 в същата листа Петър Андонов е обявен за избран общински съветник.

С решението Административен съд - Благоевград връща книжата на Общинска избирателна комисия - Благоевград за определяне на резултатите от гласуването в отменените части на решението от ОИК - Благоевград, съобразно указанията в мотивите на съдебното решение. Оспореното пред съда решение на ОИК - Благоевград е потвърдено в останалата му част, посочват от административния съд. От там допълват, че решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

Административното дело бе образувано по жалба на Антония Сивикова - кандидат за общински съветник от коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" против решение на ОИК - Благоевград за обявяване резултатите от гласуването на произведените избори за общински съветници в община Благоевград на 29 октомври 2023 г. Към делото бяха присъединени жалбите на още трима кандидати за общински съветници - Злата Ризова и Ваня Алексиева, които бяха кандидати от листата на местната коалиция "ВМРО - БНД (Български гласъ)" и Магдалена Прътева - кандидат за общински съветник от коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България". Жалба бе подадена и от коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България".

С решение на ОИК - Благоевград от 31 октомври бяха обявени резултатите от гласуването на произведените избори за общински съветници на 29 октомври. Мандатите в Общински съвет - Благоевград са 4. За мандат 2023 - 2027 година избирателите определиха 16 партии, коалиции и местни коалиции да имат свои представители в местния парламент.