Правителството прие на извънредно заседание решение да предложи на Народното събрание да ратифицира няколко договора във връзка с покупката от САЩ на бойни самолети Ф-16, съобщиха от правителствената информационна служба. Сделката е на обща стойност 1.256 млрд. долара.

Заедно с това заради придобиването на самолетите кабинетът прие и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година.

За ратификация са предложени четири договора:

  • международен договор (LOA) BU-D-SAB, "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support);
  • международен договор (LOA) BU-D-AAA, "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16);
  • международен договор (LOA) BU- P-AAD, "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9Х Block II Missiles, associated material and services);
  • международен договор (LOA) BU-P-LAR, "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment).

Как се стигна до подписване на договорите и за какво са те?

След проведените преговори между двете страни по отделните области на доставката на самолетите и на свързаното оборудване, документация и услуги, и индустриално сътрудничество официално беше представено предложение за сключване на четири отделни договора между Република България и правителството на САЩ за придобиването на осем изтребителя F-16 Block 70, въоръжение и свързаните с него системи за дългосрочна експлоатация и поддръжка, както и цялостна подготовка на пилоти и помощен персонал, които подлежат на ратифициране от Народното събрание.

Бойко Борисов и Красимир Каракачанов по време на извънредното заседание на правителството, на което беше предложена актуализация на бюджета за изтребителите Ф-16

Снимка: БТА

Тези договори бяха подписани на 11 юли 2019 г. от българска страна въз основа на Решение на Министерския съвет № 398 от 10 юли 2019 г. С тях се договаря доставката от Правителството на САЩ за българските въоръжени сили на осем самолета F-16 Block 70 и свързаното оборудване и въоръжение в изпълнение на Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 6 от 18.01.2019 г.) за започване на преговорен процес по придобиване на нов тип боен самолет и в изпълнение на Актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет", приет с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 51 от 2018 г.), се казва в съобщението.

След влизане в сила на закона за ратификация на договорите от Народното събрание, МВнР ще уведоми насрещната страна за изпълнение на националните процедури за това.

Владислав Горанов по време на извънредното заседание

Снимка: БТА

Защо се налага актуализация на бюджета и каква е финансовата схема

Съществен момент във финансовия модел на тези договори е начинът на плащане, който предвижда определената цена (стойност - estimated cost) да се депозира изцяло в кратък срок след тяхното подписване по сметка на федералното правителство. Депозираните средства ще се използват от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността за извършване на плащания в хода на изпълнението на договорите. Условията на програмата на САЩ за чуждестранни продажби за военни цели (FMS) дават възможност, след превеждане от Министерството на отбраната по сметка на правителството на САЩ на сумите за изпълнение на договорите за придобиване на нов тип боен самолет, част от тях да се депозират и инвестират чрез банкови и инвестиционни сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк за осигуряване на доходност от тези средства в полза на българската държава. Процесът на откриване на сметките и прехвърлянето на средства отнема обичайно около 6 месеца.

Реализирането на тази възможност изисква сключване на споразумение между Министерството на отбраната, Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността и Федералната резервна банка на Ню Йорк, като в него може да участва Българската народна банка като агент на държавата. Размерът на средствата, които биха могли да се прехвърлят по този начин, ще се определи от Агенцията на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (DSCA), като по сметката на федералното правителство следва да се поддържат средства за покриване на текущи разплащания на агенцията по проекта за 90 дни. Стандартно средствата се инвестират в овърнайт депозити и нискорискови краткосрочни федерални съкровищни бонове (treasury bills) с различна срочност.

Този финансов модел за реализиране на проекта за инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет" изисква осигуряването на допълнителни разходи над одобрените от Народното събрание със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., което налага изготвянето и предлагането на законопроект за неговото изменение и допълнение и се предлага да се увеличи размерът на разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. с 2,1 млрд. лева.

Променя ли се финансовата рамка?

С разчетите към законопроекта не се предвижда промяна на ограничението за нов държавен дълг и одобрените бюджетни ограничители за 2019 г. остават непроменени по отношение на максималния размер на държавния дълг към 31 декември 2019 г. и максималния размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2019 година.

Същевременно със законопроекта се предлага и намаление на разходи по държавния бюджет. Предвидено е планираните в разчетите към ЗДБРБ за 2019 г. средства в общ размер на 271 млн. лв. за реализиране на други проекти за модернизация на Българската армия да не бъдат разходвани през настоящата година.

Отчитайки нетното увеличение на разходите по държавния бюджет в размер на 1,829 млрд. лв. в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предвижда увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1,829 млрд. лв. до 2,228 млрд. лева.

Има ли скрити разходи по сделката?

Няма скрити разходи в сделката за покупката на самолетите F-16 Block 70 и свързаната с тях поддръжка. Това каза зам.-министърът на отбраната Атанас Запрянов на брифинг в Министерския съвет.

От последното заседание на правителството няма промени в съдържанието на четирите договора, допълни Запрянов. "Ако има положително решение на американския Конгрес, договорът е гъвкав и позволява в хода на неговото изпълнение да бъдат добавени допълнителни наши изисквания", допълни той. По думите му с тези средства може да бъде увеличен обемът на пакета.

За да се извърши ратификацията на договорите трябва да бъдат осигурени бюджетни средства и това налага промяна и актуализация на бюджета за 2019 г. Тези пари да бъдат прехвърлени на Министерството на отбраната", отбеляза Запрянов и уточни, че това се прави, защото бенефициент на договора е именно МО, а средствата се управляват от министъра на отбраната и министъра на финансите.