Със свое постановление правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2019 година. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Одобрените средства са в размер на 70,7 млн. лева. Това е най-голямата сума, предвиждана досега за финансиране дейностите по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите.

Финансирането е предназначено конкретно за:

  • Подготовка и отпечатване на избирателните списъци
  • Закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали
  • Отпечатване на бюлетините
  • Логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет
  • Възнаграждения на членовете на общинските и секционните избирателни комисии
  • Компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите
  • Провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване
  • Организиране на места за гласуване в държавните училища и др.

Актът на правителството е в изпълнение на чл.18 от Изборния кодекс. Част от необходимите средства за финансирането на одобрените с план-сметката разходи ще се осигурят за сметка на предвидените в централния бюджет за 2019 г. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс, а останалата част — чрез преструктуриране на разходите/трансферите по централния бюджет за 2019 г.