"Не може да има успешна политика без силна икономика, както и силни икономически резултати са невъзможни без адекватна политика на държавата към бизнеса по отношение на качеството на образованието, административната тежест, борбата с корупцията". Това е заявил президентът Румен Радев на среща с представители на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/, цитиран в съобщение от прессекретариата на държавния глава.

"Бизнесът също трябва да направи своите изводи за равнището на заплащане на труда и отлива на квалифицирани кадри през последните години", е заявил президентът. Той е бил категоричен, че ще продължи да подкрепя българските компании да разширяват връзките си с търговски партньори, не само от ЕС, а и от Близкия изток и други перспективни региони.

Държавният глава Румен Радев е подчертал, че България продължава да изостава от другите страни от Централна и Източна Европа по редица икономически показатели в рамките на общия европейски пазар. И е добавил, че сравнението само с ниската база от миналото не е достатъчно, за да се обясни разширяващата се разлика в това отношение.

"Корупцията изкривява пазара като създава условия, при които някои фирми инвестират в търсенето на "точния човек" в администрацията, вместо в повишаване на своята конкурентоспособност. Това може и да е достатъчно за адаптиране в местните условия, но е невъзможно да осигури силни икономически позиции в международен план", е заявил още Румен Радев.

В срещата, проведена на "Дондуков"2, са участвали най-големите работодателски организации - Българската стопанска камара /БСК/, Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/, Българската търговско промишлена палата /БТПП/ и Камарата на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/.

Те са обсъдили с държавния глава организирането на кръгла маса под егидата на президента Румен Радев, на която да бъдат обсъдени възможностите за ускоряване на икономическия растеж в страната и за насърчаване иновациите в българската индустрия.

Без модернизиране на националната икономика, значително подобряване на бизнес климата и насърчаване на инвестициите в сфери с висока добавена стойност, България не може да бъде конкурентоспособна на останалите страни от региона и да работи за постигането на по-висок стандарт на живот, е била общата позиция на участниците в срещата. Работодателите са откроили борбата с корупцията, забавеното въвеждането на електронно управление и недостатъчната работна сила у нас, като основни проблеми пред подобряването на облика на страната ни пред инвеститорите.

По време на срещата те са благодарили на президента за отстояването на икономическите интереси на страната ни и конкурентоспособността на българската енергетика, по време на срещата за климатичните промени в Катовице.

Работодателите са подчертали и значението на балансираната позиция на българския държавен глава в отношенията на страната ни с Русия, която благоприятства съхраняването на възможностите на българския бизнес на този важен за страната ни пазар.

Румен Радев е припомнил, че в момента България не се възползва от иновационните фондове на ЕС, които предвиждат средства за постепенното трансформиране на енергийния сектор към създаване на нисковъглеродна енергетика, и е призовал бизнеса да засили сътрудничеството си с българското правителство в тази насока.