Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, предложени от Ивайло Мирчев от "Демократична България" и група народни представители.

Това законодателно предложение цели да предостави възможност в ръцете на държавните институции да има инструмент, който да позволи на държавата да реагира в сложни ситуации, в каквато се намира в момента България, смея да кажа и целия свят, с цел да се гарантира сигурността на критичната инфраструктура в сектор "Енергетика", свързан с нефт и продукти от нефтен произход, сигурността на доставките, качеството на обслужването, нивата на цените и съответно здравето и живота на българските граждани, обясни Надежда Йорданова от "Демократична България".

Тя поясни, че предлагат в случаи, когато са налице обстоятелства, които заплашват национална сигурност в държавата, по някакъв начин се нарушават наложените международни ограничителни мерки или се злоупотребява с монополно положение, държавата в лицето на министъра на икономиката и индустрията след предложение на консултативния съвет към него да назначи в съответния оператор на критична инфраструктура особен търговски управител.

Предлагаме в рискова ситуация държавата да може да назначи такъв във всяко търговско дружество - оператор на критична инфраструктура в сектор "Енергетика", по-специфично в сектор "Нефт и нефтени продукти", за да може да се преодолее тази кризисна ситуация, поясни Йорданова.

Тя уточни, че възможността за определяне на особен търговски управител е ограничена само за 6 месеца и може да бъде удължавана само още веднъж. Съдът ще може да провери дали са налице особените обстоятелства, които допускат налагане на тази мярка, поясни Йорданова.

Йорданова каза, че при установяване на нарушения на санкционния режим, на обстоятелства, които застрашават националната сигурност, злоупотреба с монополно положение, да може да бъде прекратяван лиценз или концесионен договор или съответни разрешения във връзка с акцизните складове, за да се гарантира сигурността на доставките на тези продукти.

Своите притеснения към законопроекта изразиха от "БСП за България".

"Законопроектът ражда и интерпретации и се раждат и страхове. Създава се впечатление, че в момента има криза и тази криза трудно може да бъде овладяна, и това се прави, за да се накаже Русия като се взима собствеността ѝ", коментира Драгомир Стойнев от БСП.

Законопроектът беше подкрепен и от ГЕРБ-СДС. От Коалицията обаче поискаха да бъдат уточнени част от изискванията между двете четения.

"За да разсеем всякакви съмнения на колегите, че не става въпрос за национализация, трябва да се вземе за пример закон за енергетиката, смятам, че така на всички ще стане ясно каква е целта на мерките, те са временни принудителни административни мерки", каза Теменужка Петкова.