Президентът Румен Радев благодари на военнослужещите от 16-а транспортна авиационна група за тяхната всеотдайност, дръзновение и смелост. Той присъства на честването на 70-ата годишнина от създаването на Българската военнотранспортна авиация и празника на 16-та транспортна авиационна група днес в район на авиобаза "Враждебна".

Президентът отбеляза, че през годините непроменени са останали устремът и високата отговорност, с която личният състав на групата винаги е решавал стоящите пред него задачи. Държавният глава припомни, че се поддържа постоянна готовност за военномедицинска евакуация, за превоз на хора в случай на криза, за превоз на екипи за трансплантация.

"Неоценима е ролята на военнотранспортната авиация в ситуации, в които единствено бързият военновъздушен транспорт дава надежда за живот на болни, пострадали и нуждаещи се от трансплантация", коментира Радев. "Неведнъж съм се убеждавал във вашата висока подготовка и морални качества", обърна се той към военнослужещите.

Радев изказа признателност и на ветераните за стореното през годините и за себеотрицанието им.

В отбелязването на празника участваха заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев.

По време на церемонията бяха наградени военнослужещи за проявено високо чувство на отговорност при изпълнение на служебните задължения.