Министерският съвет прие Решение за предложение до президента на Република България за издаване на указ, с който да назначи бригаден генерал Пламен Йорданов на длъжността "Началник на щаба на Сухопътните войски", считано от 01.01.2023 г.

Правителството предлага също така полковник Иван Иванов да бъде назначен на длъжността "Заместник-началник на щаба по операциите" в щаба на многонационалния корпус "Югоизток" в Сибиу, Румъния и да бъде удостоен с виеше военно звание "бригаден генерал", считано от 01.02.2023 година.

Бригаден генерал Маргарит Михайлов е предложен за назначаване на длъжността "Командир на 61-ва механизирана бригада", считано от 10.12.2022 г.

Министерският съвет предлага още да бъде издаден указ за освобождаването на бригаден генерал Деян Дешков от длъжността "Командир на 61-ва механизирана бригада" и за назначаването му на длъжността "Командир на Сухопътните войски". Правителството предлага бригаден генерал Деян Дешков да бъде удостоен с висше офицерско звание "генерал-майор", считано от 10.12.2022 година.

Кабинетът предлага още генерал-майор Михаил Попов да бъде освободен от длъжността "Командир на Сухопътните войски", да бъде назначен на длъжността "Заместник-началник на отбраната" и да бъде удостоен с висше офицерско звание "генерал-лейтенант", считано от 10.12.2022 година.

Генерал-лейтенант Димитър Илиев е предложен за освобождаване от длъжността "Заместник-началник на отбраната" и от военна служба, считано от 10.12.2022 година., поради навършване на пределната възраст за притежаваното звание.