Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в 8 клас за учебната 2024-2025 г., е 300 лв. По толкова ще получават и децата в първи, втори, трети и четвърти клас, записа парламентът в държавния бюджет за следващата година. Сред записаните текстове е и повече хора да получават детски добавки догодина. 

Размерът на еднократната помощ при раждане на дете по Закона за семейните помощи за деца за 2024 г. е: за първо дете - 375 лв., за второ - 900, за трето - 450 лв., за четвърто и всяко следващо - 300 лв.

Допълнителната помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 18 години ще е 100 лв.

С промени в закона за бюджета и на Държавното обществено осигуряване депутатите гласуваха увеличаване на прага на дохода, с който могат да се получават добавките. Той става 710 лева месечно на член от семейството (досега беше 510 лв.). Семействата с доходи между 710 и 810 лева месечно на член ще получават 80% от добавката. Нейният размер е 50 лева за едно дете, 110 лева за две деца, 165 лева за три деца, 175 лева - за четири деца, и по 20 лева над тази сума за всяко следващо дете.

 

Парламентът реши и държавните висши училища да могат да поемат дълг в общ размер до 20 млн. лв. за финансиране на проекти чрез финансови инструменти. Той се поема съгласувано с министъра на образованието, след преценка от негова страна на възможностите съответният вуз да обслужва плащането по дълга.

Бюджетните организации, настанени в сгради-държавна или общинска собственост, не заплащат наем, записа Народното събрание.

Народното събрание удължи работното си време до изчерпване на точките от дневния ред в програмата. Предложението, направено от Атанас Атанасов от "Продължаваме промяната - Демократична България", бе прието със 115 гласа "за", 54 "против" и двама "въздържал се".

В програмата за работа са включени още 10 точки.

Какво още гласува парламентът днес вижте тук