Получихме писмения отговор на министър-председателя за изпълнението на споразумението с енергетиците, даваме го на социалните партньори за становище и оценка. Това заяви съпредседателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски, който заедно с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов поиска от премиера Николай Денков писмена информация за хода на изпълнение на споразумението, сключено между министър-председателя, министри, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор "Енергетика" на 3 октомври в Народното събрание.

Премиерът ни информира, че активната работа на правителството в изпълнение на всяка една от точките от споразумението е в ход и ще продължи и занапред в тясно сътрудничество със социалните партньори, казва Пеевски.

За постигане на пълна прозрачност и информираност на страните по споразумението и като гаранти за неговото изпълнение, ние ще разпратим отговора на премиера до всички участници в срещата и ще очакваме от тях коментар и оценка за напредъка на изпълнението, допълва Пеевски.

Той подчертава, че са необходими решителни и отговорни действия за изпълнението на ангажиментите по този толкова чувствителен за заетите в сектор "Енергетика" и цялото ни общество въпрос.

Занапред очакваме министър-председателят да продължи да ни информира ежеседмично за хода на изпълнението на споразумението, напомня съпредседателят на парламентарната група на ДПС.

Споразумението, сключено на 3 октомври между министър-председателя, членове на Министерския съвет, народни представители и представители на синдикалните организации в сектор "Енергетика", бе подкрепено на следващия ден в пленарната зала. Решението включва изработване на проект на енергийна стратегия на България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. с участие на социалните партньори, паралелно с процеса на актуализация на Интегрирания план за енергетика и климат.