Европредседателството ни струваше много по-малко от очакваното - 62 млн. лв. без ремонтите. Това каза министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова по време на брифинг в Министерски съвет, на който отчете свършеното от Триото Естония - България - Австрия, които председателстваха Съвета на Европейския съюз от 1 юли 2017 г. до 31 декември 2018 г.

Тя пристигна в Министерския съвет на патерици заради счупен крак.

"Общата сума на абсолютно всички  първоначално предвидени дейности е 166 млн. лв., включително и ремонтите. От тези 166 млн. ние имаме спестени 22 млн. лв. Така че всъщност изхарчихме по-малко от предвиденото. Успяхме да се вместим в по-малък бюджет от предвидения, благодарение на скромността на колегите, които работят по министерствата. Ако извадим, разходите, които бяха свързани с ремонта и оборудване на съпътстващите сгради, всъщност реално председателството ни струва 62 млн. лева - много по-малко от очакваното и много по-малко от планираното. При все, че бяха проведени много повече събития от планирането - над 300 събития в България, на които броят участници беше надвишен - при планирани 20 хиляди делегата - дойдоха 35 хиляди", уточни Павлова.

Днес правителството е приело окончателния отчет на триото на председателството на Съвета на ЕС, а министър Павлова е представила анализ на опита на България в организирането на председателството.

"Започна Естония със своето мото "Единство за баланс", продължихме ние България чрез "Съединението прави силата", завършва Австрия с "Европа, която защитава". Основното послание, което успяхме да постигнем в рамките на работата и координацията, е свързано с  постоянното сътрудничество, което бяхме установили между трите държави в рамките на подготовката, координацията, програмата, приоритетите, приемствеността. Диалог, приемственост, партньорство - това са трите думи, с които мога да опиша ясно и категорично посланието, което постигнахме и благодарение на тях успяхме да направим много", заяви министър Павлова.

"Успяхме да имаме силни послания, да работим активно по всички набелязани приоритети, поставихме амбициозни, но постижими цели и направихме така че да работим активно по петте приоритета", допълни тя, като припомни, че петте приоритета на Триото бяха: съюз на работни места и растеж, съюз, който защитава, който е насочен към политика за климата и енергиен съюз, съюз на свобода, сигурност и правосъдие и съюз като мощен фактор на световната сцена.

"Анализът показва, че във всеки един от тези приоритети постигнахме много, приехме законодателство в полза, както на гражданите, така и на бизнеса и като цяло на Европа", посочи още Павлова.

Като най-голям пробив за българското председателство тя определи постигнатото по отношение на Директивата за командированите работници. "България беше поздравена, защото това костваше много и е пробив в социалния стълб на Европа, който гарантира еднакво заплащане на труда за едно и също място, независимо къде се намират в Европа", уточни министър Павлова.

"България успя да затвори най-много досиета от Триото - 78 от 105 , което изключително голя процент и се дължи на изключително активната и динамично работа нашето председателство", обяви още тя.

В отговор на въпрос по пакета "Мобилност" министър Павлова заяви, че България ще продължи със защита на интересите на българските превозвачи, за да се приемат максимално изгодни условия за тях във всички категории на директивата.

Сред темите, по които предстои работа след българското председателство, министър Павлова изтъкна постигането на общоевропейско решение по темата за единната европейска система за миграция, както и по регламентите по банковия и енергийния съюзи.

По отношение на предстоящото румънско председателство на Съвета на ЕС министър Павлова каза, че важните теми за България са многогодишната финансова рамка и бъдещият европейски бюджет, темата за миграцията, за дигитална Европа и за дебатите по Брекзит в контекста на защита на интересите на българските студенти там и на сънародниците ни, които работят в тази страна.

Павлова информира, че се очаква на утрешното заседание на НС да се вземе решение за закриване на министерството и за прекратяване на мандата на екипа. В отговор на въпрос министърът каза, че след това се очаква тя да се върне в парламента.

Благодарение на председателството променихме имиджа на България и повишихме доверието към страната, не само по време на председателството, но и преди и след него, доказахме, че изпълняваме всички критерии както за Шенген, така и за Еврозоната, заяви още министър Павлова и добави, че това са обективни критерии, които не се отнасят до председателството. Павлова изтъкна, че страната ще продължи да показва, че сме изпълнили критериите и искаме да бъдем равно третирани.