Парламентът одобри на първо четене промените в Закона за енергетиката, с които се цели да бъде регламентиран механизъм за възстановяване на суми по договори, сключени между обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД и неговите клиенти във връзка с постигнатото предоговаряне на цените на природния газ между "Газпром Експорт" и "Булгаргаз".

За измененията гласуваха 123-ма народни представители от ГЕРБ, "Обединени патриоти", ДПС, "Воля" и независими, а 54-ма депутати от "БСП за България" се въздържаха.

Законопроектът предвижда цените на природния газ да се утвърждават от KEBP ежемесечно от първо число на съответния месец в съответствие с постигнатата договореност между "Газпром Експорт" и "Булгаргаз".

В изпълнение на постигнатото споразумение се предвижда общественият доставчик на природен газ да възстановява суми по договори за доставка на природен газ, сключени с крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, в това число лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, за периода от 5 август 2019 г. до 31 декември 2019 г., както и по договори, сключени с крайни снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, за периода от 1 януари 2020 г. до 31 март 2020 г.

KEBP следва да приеме съответните решения, които да предоставят възможност за изчисляване на сумите, които трябва да бъдат възстановени на клиентите. Предвидено е възстановяването на сумите от общественият доставчик да се извърши въз основа на подписано споразумение с неговите клиенти, като е регламентиран срокът, в който това следва да се извърши. Определен е и краен срок за възстановяване на сумите.

Депутатите гласуваха второто четене на измененията в Закона за енергетиката да бъде на извънредното заседание на Народното събрание в понеделник, 6 април.

По-рано по време на дебатите министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че по регулирани цени от 1 януари 2020 г. "Булгаргаз" продава природен газ само на газоразпределителните дружества и на топлофикационните дружества, това е цената определена от КЕВР. На всички останали клиенти "Булгаргаз" продава по свободно договорени цени. Този законопроект урежда и регламентира дейността на "Булгаргаз" единствено и само в качеството му на обществен доставчик, каза министърът.

С промените, внесени от Валентин Николов /ГЕРБ/, се цели да бъде регламентиран механизъм за възстановяване на суми по договори, сключени между обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД и неговите клиенти във връзка с постигнатото предоговаряне на цените на природния газ с "Газпром Експорт".

След като "Булгаргаз" постигна споразумение с "Газпром" и предоговори цените, които, съгласно решението на ЕК, влязоха в сила със задна дата от 5 август 2019 г., трябваше да намерим златното сечение, за да можем да приведем това намаление в действие и то час по-скоро да стигне до българските потребители и да българския бизнес. За тази цел трябваше да бъдат направени промени, които са свързани с дейността на КЕВР, посочи Теменужка Петкова.

Тя обясни, че е трябвало да се намери вариант, в който КЕВР да определи разликата между ценовите решения, които е постановил няколко месеца назад и това ново ценово решение, и "Булгаргаз" да я приспадне от цените и съответно потреблението на своите клиенти в два периода: първият до края на 2019 г. на всички потребители - битови и бизнес, и вторият - от 1 януари до 31 март 2020 г. на лицата, които са определени в Закона за енергетиката. Според Теменужка Петкова с този законопроект е намерено най-доброто и най-справедливото решение и то балансира интересите на всички заинтересовани страни.

Таско Ерменков от "БСП за България" коментира, че са "за" това парите, които са надвзети, да бъдат върнати на потребителите на парно и ток. За съжаление, този законопроект, който ни се предлага, не решава проблема с връщането на парите на гражданите, смята той. Ерменков цитира отрицателни становища на различни организации и предупреди да не се оправдае поговорката "Бързата работа - срам за майстора".

Валентин Николов /ГЕРБ/ коментира, че с измененията се цели максимално бързо тези пари, които вече са в сметките на "Булгаргаз", да отидат към неговите клиенти и потребителите на различни услуги на регулирания пазар. Той посочи, че изразилите становища срещу законопроекта са недоволни, че няма да се върнат надвзети суми на свободния пазар.

По-рано работодателите поискаха оставката на министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Работодателите настояват министър Петкова да си подаде оставката, защото според тях се опитва да отклони огромен паричен ресурс, който следва да бъде възстановен на предприятията.

Работодателските организации в България категорично настояват промишлените клиенти, присъединени към газопреносната мрежа и закупували газ от "Булгаргаз" ЕАД по двустранни договори, да бъдат включени и в обхвата на клиентите, на които ще бъдат възстановени средства и за периода 1 януари 2020 г - 31 март 2020 г., а не само за периода 5 август 2019 г. - 31 декември 2019 г. През първото тримесечие на тази година следва да ни се възстановят 45 млн. лева., заявяват работодателските организации.