Два екипажа, от общо петима души, са осигурени за бъдещите въздушни линейки. Това съобщи служебният вицепремиер по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев на заседанието на парламентарната Комисия по транспорт.

Осигурен е и необходимият инженерно-технически състав за системата въздушна медицинска помощ (HEMS), която предстои да заработи у нас.

"Всички дейности, свързани с реализацията на проекта HEMS, вървят в срок", увери Алексиев, който отговори на въпроси на народните представители по актуални теми.

В края на юли Министерският съвет прие разпореждане за учредяване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Хели Мед Сървиз" ЕАД. Неговата функция ще бъде да осигурява извършването на полети за спешна медицинска помощ по въздух, с цел бързо транспортиране на медицински персонал или медицински доставки на оборудване, кръв, органи и лекарства, както и транспортиране на болни или ранени лица.

Първият хеликоптер се очаква да бъде доставен у нас през 2023 г., а следващите пет - през 2025 година.

Въздушните линейки реагират на повикване чрез националната система 112, е отбелязано в проекта за създаване на "Хеликоптерна спешна медицинска служба". Те могат да се ползват в различни ситуации - например, заради лоши пътища и труден достъп, ако трябва да се транспортира пациент в животозастрашаващо състояние.

Хеликоптери ще бъдат пращани при голям брой пострадали при катастрофи или промишлени аварии, при които не достигат линейките.

Въздушна линейка ще се изпраща в състояния на изпадане в безсъзнание, инфаркт, хипертонична криза, мозъчен удар, гръбначна травма с показания за параплегия (обездвижване на тялото от кръста надолу), полиорганни травми (нараняване на няколко органа едновременно), травма на главата, изискваща незабавна нервнохирургична намеса, гръдна или коремна травма, изгаряния от втора и трета степен, изгаряне на дихателните пътища, фрактури и тежки наранявания на таза, хипотермия, пътнотранспортни произшествия, експлозии, пожари и други ситуации, изискващи незабавна намеса на медицински екип.