Омбудсманът поиска проверка пътуват ли действително пенсионери и ученици по-евтино в градския транспорт. Диана Ковачева настоя пред служебния вицепремиер по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев да бъдат защитени правата на учениците и пенсионерите след приемане на мярката за допълнително компенсиране на намаленията за автобусния транспорт.

Омбудсманът иска министерството да провери всички общини как прилагат постановлението на правителството.

Поводът за тази препоръка на омбудсмана са постъпилите конкретни жалби и сигнали от граждани - родители на ученици, които пътуват по автобусната линия Слънчев бряг - Бургас. Те се оплакват, че в резултат на влязлата в сила мярка, цените на превозните документи за учениците вместо да намалеят се увеличават. Според тях завишената цена на превозните документи е в резултат от неправилно тълкуване на Постановлението от фирмата-превозвач.

"По повод на постъпилите в институцията жалби и в качеството си на обществен защитник съм силно обезпокоена доколко правата на определените групи - ученици и пенсионери, са защитени вследствие на приетата от Министерски съвет мярка за допълнително компенсиране на намаленията за автобусния транспорт. На основание Закона за омбудсмана се обръщам към Вас за становище относно изложеното, като очаквам да ме запознаете с предприетите от Министерство по транспорта и съобщенията мерки за разясняване прилагането на Постановлението", пише още проф. Ковачева с очакване да бъда информирана и за резултатите от проверката на завишените цени на ученически карти по линията Слънчев Бряг - Бургас.

Ковачева посочва, че към институцията на омбудсмана се обръщат с жалби и пенсионери, които са очаквали картите им за градския транспорт да поевтинеят.

Общественият защитник дава пример със столицата, където поевтиняването не е факт за пенсионерите, които имат право на преференциално пътуване, защото цената на превозния документ сега е под размера, който би се получил след прилагане на правителственото постановление. Ковачева напомня, че вече е изпратила становище по въпроса до Столичния общински съвет-

Тя е категорична, че е несправедливо и неоправдано да се предлагат преференциални условия на пътуване само на една определена група пенсионери, защото разликата между тях е само в условията за придобиване право на пенсия, допълва още, че от постановлението са изключени изброените примерни групи пенсионери.