В деня на Конституцията - 16 април, омбудсманът Диана Ковачева изпрати резюме на Годишния доклад на институцията до председателя на 45-ото Народното събрание Ива Митева и председателите на шестте парламентарни групи, за да ги запознае с проблемите на гражданите, обърнали се за помощ към институцията през изминалата година. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

През 2020 г. над 13 500 души са подали жалби до омбудсмана, а над 60 000 души са получили съдействие и подкрепа.

В придружителното писмо към резюмето Диана Ковачева обобщава най-важните теми от жалбите на хората и призовава депутатите да синхронизират дневния си ред с този на гражданите.

Ковачева информира за множество жалби, постъпили в институцията на омбудсмана от български граждани във връзка с ограничаване на изборните им права. Жалбите показват, че е наложително да се положат усилия за промяна на разпоредбите в Изборния кодекс, които да гарантират в максимална степен упражняването на основните права и свободи на гражданите в рамките на изборния процес - да упражнят правото си на глас всички, които са карантинирани заради COVID-19, включително карантинираните на различен от настоящия си и постоянен адрес,както и тези, които поради служебните си задължения в изборния ден са командировани на друго населено място, различно от постоянния им адрес.

Да се предвиди възможност за разкриване на достатъчен брой секции за гласуване на българските граждани зад граница в държави извън ЕС, и осигуряване на всички български граждани пред изборната секция в чужбина да упражнят правото си на глас, служебна проверка на решението на ТЕЛК при заявено желание за гласуване с подвижна избирателна кутия, законов и организационен ред, при който за всички граждани в качеството им на членове на СИК да бъдат осигурени еднакви условия на работа и участие в процеса на предаване на изборните книжа, посочва Ковачева.

Омбудсманът посочва и проблема с домашното насилие и припомня, че нееднократно го е поставяла на общественото внимание, но той все още не е намерил своето ефективно законодателно решение. Диана Ковачева настоява за отпадане на системния характер на домашното насилие в Наказателния кодекс и за законодателни мерки, които да предоставят ефективни възможности за защита на жертвите и превенция на насилието. Тя обръща внимание и върху необходимостта от изграждане на модерна система за детско правосъдие.

Най-голям дял от всички получени жалби са свързани с нарушени потребителски права като най-мното са за лошо качество на ВиК услугите в страната. Особено важно е да се обмисли приемане на концептуално нов Закон за водоснабдяването и канализацията (ВиК), който да защитава правата и интересите на потребителите, посочва омбудсманът. Тя отблязва и жалбите, свързани с неправомерни действия на колекторските фирми и фирмите за бързи кредити.

Материята, свързана с колекторските фирми и фирмите, предоставящи на гражданите т. нар. бързи кредити, следва да бъде обект на цялостна законова регламентация, обхващаща дейността по извънсъдебно събиране на задължения и правилата за прехвърлянето им, както и на засилен контрол за недопускане на нарушения и гарантиране правата на гражданите, е позицията на омбудсмана.

В условията на продължаваща извънредна епидемична ситуация, която е свързана и със загуба на доходи от трудова дейност, все още остава нерешен цялостният проблем с т. нар. "вечен длъжник", посочва още Ковачева.

Поради тревожната тенденция за увеличаване на случаите на физически лица, изпаднали в трайно състояние на невъзможност да изплащат задълженията си, институцията на омбудсмана последователно е изразявала подкрепа за приемането на Закон за несъстоятелността на физическите лица, се посочва в съобщението.