От "Българския институт за правни инициативи" изпратиха предложение до парламентарните групи за промяна на правилника на парламента във връзка с непопълнените вече 18 месеца различни контролни и надзорни органи, които се избират от Народното събрание. Те предлагат да се създаде специална парламентарна комисия или подкомисия, която да се заеме с това. Според БИПИ непопълнените органи, които работят с членове и ръководства с вече изтекъл мандат, изправят държавата "пред конституционна криза".

От института дават като примери избора на инспекторите и главния инспектор на Инспектората при Висшия съдебен съвет, 11 от членовете на ВСС, на управителите на БНБ и НЗОК, на председателя и членовете на Сметната палата, на омбудсмана и др.

"Ето защо, наред с незабавното започване на законодателната дейност на Народното събрание, призоваваме народните представители в спешен порядък да предприемат и неотложните действия за провеждане на процедури по избор за попълване на състава на органите с изтекъл мандат или такива с непълен състав", пишат в позицията си от БИПИ.

Те настояват за създаване на парламентарна комисия по избор на органи, която да бъде излъчена на паритетен принцип и да проследи вече изтеклите мандати със съставяне на график за провеждане на процедурите. Именно тази комисия да изготви и правилата по избора, като от НПО-то допускат, че тя може да бъде и подкомисия на правната. Комисията по избора на органи следва да прояви проактивен подход в процеса на номиниране - да се обърне към професионални и академични общности, граждански организации за номиниране на кандидати, така че да се разчупи партийно-квотното разпределение на позициите в независимите регулатори и за другите органи", предлагат от БИПИ по повод процедурата по селекция и изслушване на кандидатите.

От НПО-то напомнят, че подобно писмо изпращат за седми път до Народното събрание.

"Предлагаме също за пореден път да бъде обмислена възможността на официалната интернет страница на Народното събрание да има календар-график на мандатите на едноличните и колективни органи, избирани от НС, който да бъде обновяван в реално време", посочват още от института.