Според мен и екипа ми те са необходими, за да се гарантира личната неприкосновеност и живота, здравето и собствеността на българските граждани. Това написа във Фейсбук вицепремиерът Красимир Каракачанов.

Той публикува и предлагания проект за промени в НК:

Чл. 12, ал. 3 се изменя така: „(3) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, когато нападението е извършено чрез противозаконно влизане в жилище, както и когато нападението е насочено срещу живота, здравето, свободата или половата неприкосновеност на отбраняващия се или на другиго и е извършено от две или повече лица, от въоръжено лице или нощем.“

Действащият текст гласи:  

Чл. 12, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище.

Институтът на неизбежна отбрана трябва да се разшири, както и да се направят промени, които да се борят за намаляването на битовите кражби. Виждам, че моментът е назрял и обществото е готово и само търси и иска ремонт в Наказателния кодекс на Република България, заявява още Красимир Каракачанов, цитиран в съобщение на ВМРО.

Вицепремиерът по обществения ред и сигурността е изпратил проекта за Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс до Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието за съгласуване, като с това поставя началото на процедурата по въпросните промени.

Борисов нареди да не се ”философства” за неизбежната отбрана >>

НА ФОКУС: Ще ни дадат ли оръжие да стреляме по крадци?

АНКЕТА: Да се облекчи ли режимът за носене на огнестрелно оръжие?