На 27 октомври ние - българските граждани, ще гласуваме за общински съветници и кметове. Ще можем да изберем онези от тях, които най-много се доближават до идеите ни за развитие на общините, в които живеем. Нашата роля обаче не свърша дотук или поне не свършва за всички онези будни граждани, които искат по-добро управление.

Замисляли ли сте се, че повечето от нас определяме гласуването като достатъчно? Ще се информираме, ще дадем своя глас и дотук приключва нашият ангажимент.

Това обаче далеч не е така.

Истината е, че всеки един от нас, който притежава избирателни права, може да участва като гражданин във вземането на решения в общините относно проблеми, които го тревожат или нови възможности, които го вълнуват.

Може би ще се запитате как се случва това

Една възможност това да се случи е чрез общото събрание на населението. Чрез него се решават конкретни въпроси, които засягат интересите на гражданите. То им позволява да вземат пряко участие при решаването на местни въпроси - например във връзка с благоустройството, управлението на местните публични предприятия, на градския транспорт и др., в населеното място, където живеят.

Освен, че има силата да влияе, нашето гражданско участие е важно в много повече аспекти, отколкото понякога допускаме. Ето защо е важно, жителите на населеното място сами да ангажират своите усилия в поддържането и подобряването му, както и на квартала, в който живеят.

"Срещите с активните хора са доказателство за мен, че промяната зависи от нас самите. Колкото повече такива хора привличаме, толкова по-силни ставаме, защото се превръщаме в общество." - коментира Ани Герасимова, доброволец във Фондация Еконт.

Фондация Еконт и Институт за развитие на публичната среда (ИРПС), обединяват усилия, знания и ентусиазъм, за създаването на инициативата "Промяната започва с действие", насочена към хората, с вярата че всеки един допринася за по-силно гражданско общество.

Кампанията цели да покаже колко много зависи от личното участие на гражданите в местното самоуправление и колко малко е нужно всъщност, за да имаме едно по-добро бъдеще. В портала "Аз гласувам/Ти избираш", всеки може да научи, през подробна и достъпна информация, какви са функциите и правомощията на кмета, какво зависи от общинските съветници, какви са правата на гражданите по време на избори и как точно влияе нашият глас.