Министърът на финансите Владислав Горанов освободи по негова молба председателя на Държавната комисия по хазарта Александър Георгиев и назначи временно на поста Георги Йорданов, до намиране на титуляр.

Георги Йорданов има богат административен опит, придобит на експертни и ръководни длъжности. До момента заемаше длъжността началник на кабинета на министъра на финансите, в която встъпи през ноември 2014 година. Преди това е бил ръководител на Инспектората на Министерството на околната среда и водите.

В периода от декември 2010 г. до април 2014 г. е държавен инспектор в Инспектората на Министерството на финансите. От януари 2000 г. до октомври 2010 г. последователно е заемал длъжностите директор на Инспектората на Министерството на земеделието и храните и главен секретар на Националната служба за растителна защита. Професионалната му кариера започва в МФ през 1995 г., като инспектор в данъчната администрация и главен данъчен инспектор в Службата за предотвратяване и разкриване на данъчни нарушения.

Вследствие на разговори с министъра на правосъдието, министъра на икономиката, изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", се предприеха действия за промяна в състава на ДКХ.

Новите членове на комисията са: Стоян Стоянов - главен секретар на Министерството на правосъдието, Паун Илчев - и.д. председател на Българския институт по метрология, Красимир Бояджиев - началник на отдел "Разследване на особени случаи", дирекция "Контрол" в Централно управление на НАП и Емил Захариев - директор на специализирана дирекция в ДАНС.