Вече ясно и категорично заявих, че ще стоя до протестиращите майки докрай. Също така няма да позволя да бъдат засегнати правата на никоя група хора с увреждания, заяви в интервю пред Дир.бг омбудсманът Мая Манолова.

- Г-жо Манолова до колко е сериозно намерението Ви да подадете оставка? Плод на емоция ли е тази ваша заявка- тъй като Националният съвет за интеграция на хората с увреждания отхвърли вашия законопроект за личната помощ, който най-общо цели подкрепа на майките с деца с увреждания?

- Абсолютно сериозна съм в намеренията си да подам оставка. Предложих успокоителен бартер на всички, които твърдят, че тази подкрепа е някаква пиар акция, че съм водена от някакви краткосрочни политически цели и гонене на рейтинг. Нека приемат трите закона, за които настояват хората с увреждания - закона за личната помощ, закона за социалните услуги и закона за хората с увреждания. Плюс тези за личния фалит и свръхправомощията на банките, за които всекидневно получаваме десетки жалби в институцията. Така че, бъдат ли решени тези проблеми на гражданите, аз наистина ще освободя поста на обществен защитник предсрочно.

Няма да позволя да се правят опити за внушения, че този наистина разтърсващ всеки човек протест на майки с деца с увреждания може да бъде употребен за лични цели. Като национален омбудсман, който защитава правата на българските граждани, с особен ангажимент и грижа към най-слабите и уязвимите групи в нашето общество, аз съм длъжна да защитя майките на деца с увреждания докрай. Защото включително и това чух, че не е моя работа. Напротив! Това е кауза, зад която застанах не само, защото е справедлива, но и от чисто човешка гледна точка. Вече ясно и категорично заявих, че ще стоя до протестиращите майки докрай. Също така няма да позволя да бъдат засегнати правата на никоя група хора с увреждания, дори ако става дума за един единствен човек. Няма да позволя правата на едни хора с увреждания да се реализират за сметка на други хора с увреждания. Казвам го, защото се чуха коментари, че Законът за личната помощ разделя хората с увреждания.

Това не е вярно, дори напротив, той подкрепя правата на всички хора с увреждания. Това, което разделя хората с увреждания, е ситуацията в момента. От асистентски услуги се ползват едва 11 158 души, а още минимум 77 000 имат нужда от лична помощ и проектът, който с майките предложихме, ще обхване всички 77 000 души, като за асистентска грижа ще могат да кандидатстват и всички останали 500 000 души с увреждания. Преди дни Върховният административен съд със свое решение се произнесе категорично, че правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания е дискриминационен и отмени текстове от него, които дават равни по 11 лв. интеграционни надбавки на всички хора с увреждания. Мотивът е пределно ясен - трябва да има индивидуална оценка, защото има хора, на които тези 11 лв., изобщо не им стигат, за да могат да се социализират и да живеят по-нормално. И това е най-важното - за всеки един човек да се направи индивидуална оценка, която да определи нуждата от лична помощ и времето, в което ще се ползва тя. Трябва да е ясно, че майките на децата с увреждания не се борят само за себе си, те се борят за всички хора с увреждания, за всички семейства, които са засегнати от този проблем.

- Лидерът на КТ "Подкрепа" Ви обвини, че действате на парче като се съсредоточавате само върху една услуга и не се вписвате в една цялостна реформа. Как бихте го опровергали?

 - На заседанието на Националния съвет за правата на хората с увреждания много ясно заявих, че Законът за личната помощ няма да реши всички проблеми на хората с увреждания. Но решаването на този проблем ще бъде знак, че има воля. Ще бъде знак за това, че проблемите могат да бъдат решени. Ако можем да опишем проблемите пред хората с увреждания като една стена, този закон ще бъде тухлата, която ще реши един проблем. Ще бутнем една тухла от стената и по този начин стената пред хората с увреждания може да бъде съборена, за да могат те, с усилията на цялото общество и на първо място с институциите, да имат независим и достоен живот. Живот, който да управляват сами. Първата тухла в стената е Законът за личната помощ.

- Защо е нужно този закон да влезе в парламента?

- Най-важното и основно нещо, за което ще допринесе този закон е, че личната помощ ще се предоставя съобразно реалните потребности на хората с увреждания. От лична помощ ще се ползват всички, които имат нужда от нея, няма да се предоставя, както е в момента на 11 158 души, при положение че минимум 77 000 се нуждаят от нея. От проектна дейност, каквато е в момента, личната помощ ще се превърне в устойчива държавна политика, защото хората с увреждания трябва да живеят пълноценно, а не от проект до проект или от програма до програма, за която ако изпуснеш срока в началото на годината, не можеш да ползваш, когато ти се наложи. Необходими са предвидимост и спокойствие сред хората с увреждания и техните семейства, че ще могат постоянно да разчитат на подкрепа в случаите, в които се нуждаят от нея. Критериите ще бъдат единни за цялата страна. В момента различните общини прилагат правилата по различен начин, извеждайки на преден план различни критерии. Има общини, в които личната помощ на абсолютно всички, независимо от техните потребности, е определена до 2 часа. Независимо дали става дума за човек, или дете, което е образно казано в будна кома или за човек, който работи. Освен това, хората с увреждания ще имат право на избор на лицето, което ще бъде техен асистент, ще имат право да контролират, наблюдават и участват активно в този процес. Всичко това ще доведе до по-ефективно изразходване на парите, които в момента са сериозна сума за подкрепа на хората с увреждания.

- Какви средства ще са нужни, за да може той да бъде приложен?

- В момента в политиките за защита на хората с увреждания се наливат 169 млн. лева за чужда помощ и за асистентски услуги на 11 158 души. В проекта, който подготвихме с експертите на омбудсмана и майките на деца с увреждания, ще са нужди още 105 млн. лв. Това е максимумът, който би могъл да бъде употребен през следващите години, защото проектът обхваща всички 77 000 души, а не само тези 11 158. Тези средства са възможния таван на необходимия ресурс, но със сигурност от тях през следващата година ще бъдат нужни само една малка част. Искам също така да подчертая, че в никой вариант на законопроекта не е имало никакво намерение добавката от 90 лв., която получават хората с увреждания за лична помощ, да се отнема от тях. Идеята е тези от тях, които искат да кандидатстват за лична помощ, да могат да го направят. В този случай те няма да я получават, но нашият законопроект е разчетен при положение, че всички 77 000 души кандидатстват. И тук идва ролята на индивидуалната оценка. Според нуждите на всеки, ще се определи колко часа на ден ще се ползва услугата.