Българският еврокомисар Мария Габриел обяви създаването на 16 нови учителски академии по време на Съвета на министрите на ЕС по образование в Брюксел. Европейските академии за учители се реализират по програма "Еразъм +" като създаването им е едно от ключовите действия в инициативата на комисар Габриел за изграждане на Европейско образователно пространство до 2025 г.

"Учителите са тези, които превръщат образованието в успех. За да бъде Европа континент на знанието, силата ни са талантите и учителите. Чрез учителските академии ще бъде засилено сътрудничеството между преподаватели в цяла Европа и ще бъдат създадени общности с цел изготвяне на ефективни програми за кариерното развитие на учителите. Целта ни бе до 2025 г. да има 25 учителски академии. От днес броят им вече е 27", заяви Мария Габриел.

С финансиране на стойност 22.5 милиона евро по "Еразъм +" за следващите 3 години, учителските академии са ключова инициатива на българския еврокомисар за създаване на европейското образователно пространство. Целта на академиите е и разработването на модели на мобилност - виртуална, физическа и смесена, като част от професионалното развитие на учителите. Избраните проекти включват 313 организации от над 30 държави, участващи в програма "Еразъм +". България участва в 4 от 16-те нови проекта за учителски академии - GEO-ACADEMY, NBS ACADEMY, ACADIMIA, STEAME-ACADEMY. Комисар Габриел обяви също, че до края на годината предстои мащабно събитие, посветено на темата, което ще се проведе в София заедно с участници от цяла Европа.

Снимка: Официален източник

"Европейското образователно пространство е визия за образование и обучение, даващо умения и компетентности за цял живот. То е и мисия - за Европа, в която образованието е синоним на таланти и творчество. С учителските академии целим повишено внимание и уважение към работата на учителите. Именно те са двигателя за успешното реализиране на европейското образователно пространство", заключи Мария Габриел.