Нови случаи на подадени неистински или подправени официални документи, с които се удостоверява основанието за натурализация, а именно български произход на кандидати за гражданство, са установени от Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието. Това съобщиха от ведомството.

Една част от преписките, по които има представени неистински документи във връзка с вписана българска народност на възходящ роднина, са установени, чрез извършена проверка от Министерството на външните работи.

По отношение на друга група кандидати за българско гражданство по натурализация експертни справки, изготвени в Националния институт по криминалистика при МВР, са установили неистински или подправени документи.

Кандидатите са подали лично молбата за натурализация, заедно с други документи.

Подправените официални документи са използвани с цел придобиване на българско гражданство при изключително облекчените условия на Закона за българското гражданство, предвидени за лицата от български произход.

Това е втори случай, който министърът на правосъдието изпраща до прокуратурата. Първият бе преди пет дни. Тогава също бяха установени фалшифицирани документи на кандидати за българско гражданство.

Служебният министър на правосъдието Крум Зарков съобщи за пръв път от парламентарната трибуна за установени случи на използване на неистински документи при кандидатстване по процедурите за придобиване на българско гражданство на 4 май тази година.

Установени са доказани случаи на представени неистински актове за раждане или други документи, доказващи произход.

Според служебния министър има известна степен на организираност, при някои от случаите това става чрез посредници.

Той отбеляза тогава, че има изключително засилен контролът върху кандидатите. Само през тази година, за последните четири месеца, Съветът по гражданство е възложил допълнителни проверки по повече от 1000 преписки. Тези проверки се извършат от МВР, както и от Министерството на външните работи, чрез консулските служби. Проблемът с тези проверки е, че те удължават сроковете за произнасяне.