Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Проектно споразумение (Project Arrangement) за проект "Съвместно възлагане на поръчки за боеприпаси" (Collaborative Procurement of Ammunition (СРоА), съобщиха от пресслужбата на кабинета.

С одобряването на проектното споразумения България ще стане пълноправен член на проекта "Съвместно възлагане на поръчки за боеприпаси" (Collaborative Procurement of Ammunition (СРоА)) на Европейската агенция по отбрана, с което ще се създаде нова добра възможност за доставка на боеприпаси и услуги при изгодни условия, в допълнение на националните рамкови договори и инициативите в рамките на НАТО.

В друго свое решение Министерският съвет одобри проект на Решение за пописване на Споразумение на участващите съдружници към Фонда на НАТО за иновации, съобщи БТА. Решението е взето в контекста на участието на страната ни в изпълнение на взетото решение на срещата на държавните и правителствените ръководители от НАТО през юни 2021 г. за запазване на технологичното предимство на НАТО и свързаните с това инициативи. Фондът на НАТО за иновации ще осигурява инвестиции във високотехнологични стартъпи и компании, които имат потенциал за приложение в сигурността и отбраната.

Присъединяването към Фонда ще предостави на страната ни достъп до най-високите технологии в областта на сигурността и отбраната, което ще подпомогне изпълнението на приоритетите на правителството за развитието на националните отбранителни способности.