Министерският съвет одобри нови три закона, подготвени от Министерството на правосъдието. Те са част от ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат приети до края на тази година, за да може България да се възползва от втория транш по този план. Това каза на брифинг служебният министър на правосъдието Крум Зарков. 

С един от одобрените закони правителството разрешава създаването на специален орган, който да разследва корупцията по високите етажи на властта. Създаването му е заложено в законопроекта за противодействие на корупцията сред лица на високи публични длъжности. 

Зарков обясни пред журналисти, че се "предвиждат гаранции, за да може този орган да не бъде употребяван нито като бухалка, нито като чадър".

Министерство на правосъдието предлага органът да бъде конституиран като се намесят различни органи, които да излъчат членове в тази комисия. Това са Народното събрание, президентът на Република България и върховните съдилища. "Предвиждаме и независимост и на разследващите вътре в този орган, така че да не може да се оказва влияние върху тяхната работа", обясни Крум Зарков.

Той подчерта, че искат да излязат от порочния кръг на скандали около тези органи, свързани с техните председатели. Затова правното министерство предлага специалният орган да се председателства на ротационен принцип от петте му члена - всеки един да го оглавява за по една година. Започва се с жребий за избор на първия председател. Така всеки един от председателите ще знае какво е постигнал предходния му колега.

"Този закон трябва най-сетне да отговори на най-дълго задавания от българите и международните наблюдатели въпрос защо няма осъдени за корупция от високите етажи на властта", каза още Крум Зарков. Част от този отговор се намира в прокуратурата, а друга част в разследването. Министърът на правосъдието коментира, че с този закон ще бъде решена поне тази част, свързана с ефективното независимо разследване.

Кабинетът "Донев" одобри също така Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра на имотния регистър, с който се създават електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписани актове като основна предпоставка за създаване на имотен регистър. "Освен че е ангажимент по Плана за възстановяване, този въпрос виси в българското пъблично пространство вече от 20 години", отбеляза Крум Зарков.

Другият одобрен документ е Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията, с който се предвижда въвеждане на задължителна съдебна медиация за производствата по определени граждански и търговски дела, подсъдни на районните, окръжните и апелативните съдилища. Става дума основно за спорове, свързани със семейните взаимоотношения, собствеността, делби, етажната собственост - въпроси, които тровят живота на българското гражданство и които по-ефиктивно биха били решавани с този способ.