Вчера прокуратурата му повдигна обвинение заради това, че е настоявал директорката на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) доц. Асена Стоименова да назначи за свой заместник посочен от него човек. Тя отказала, защото той имал бизнес, свързан със здравеопазването, и би бил в конфликт на интереси, след което получила заплаха:

“Мога да Ви уволня, мога и да ви направя други неща“.

Още вчера Семерджиев заяви, че обвинението срещу него е в стил "гузен негонен бяга".

Днес "във връзка с продължаващите свободни интерпретации на казуса" пресцентърът на МЗ разясни:

"Първото, което трябва да се знае, е, че министърът на здравеопазването е работодател на директора на ИАЛ и уволнението не е заплаха, а правомощие, което може да бъде упражнено по целесъобразност, включително и без обяснения.

Въпреки че на 27.03.2017 г. директорът на ИАЛ не е подал доклад до министъра по случая, вкл. и за твърдяното наличие на конфликт на интереси, такова уволнение не е извършено. Това показва, че подобна заплаха не е съществувала, напротив – имало е изискване към директора да изпълнява длъжностните си задължения".

Що се касае до твърдението, че министърът може „да направи и други неща“, това също е част от неговите правомощия, а именно да възложи например проверка от инспектората на МЗ, каквато от 2014 г. не е правена в ИАЛ, се допълва в съобщението.

Второ, заявява Семерджиев - установяването на наличие на конфликт на интереси не е от компетенциите на директора на ИАЛ - това се установява от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, а не в Гугъл или в Търговския регистър.

"Трето – още преди три години г-жа Асена Стоименова е отстранила заемащия длъжността зам.-директор на ИАЛ и оттогава досега такъв не е назначаван, въпреки изричния регламент в Устройствения правилник, което предизвиква въпроси, на които няма отговор. Тъй като директорът на ИАЛ не предприема инициатива, а министърът следва да съгласува назначението на зам.-директор, е напълно нормално точно министърът да инициира разговор".

В противен случай, според него, дейността на ИАЛ е еднолично управлявана и е в нарушение. По думите му това означава, че считано от 2013 г., времето, в което директорът на ИАЛ е бил в отпуск, болнични, командировки и др., институцията е била управлявана незаконосъобразно и издадените административни актове са атакуеми.

Четвърто, според министъра, не става ясно защо директорът на ИАЛ, вместо да докладва на министъра съгласно поставеното изискване, пише сигнали до прокуратурата.

По този повод д-р Семерджиев заявява:

"Остава неясно дали г-жа Стоименова схваща работодателя си като заплаха, а прокуратурата като защитник, но ако е така, остава въпросът „защо“ и „кой“ всъщност е нейният истински работодател. Отговори има, но на тях публичност няма да се даде. Това е вероятната причина с казуса да се занимава Специализираното звено „Антикорупция“ - очевиден опит делото да остане непублично, а истината скрита. На всеки гражданин на демократична държава обаче, независимо от заеманата в момента длъжност, трябва да му е ясно, че фактите и истината никога не могат да бъдат скрити завинаги".

Министърът прогнозира, че досъдебното производство или ще бъде прекратено поради липса на доказателства и защото е ясно, че няма да издържи в съда, или ще бъдат потърсени други поводи за отправяне на нови обвинения с цел компрометиране.

"На всички, които ми имат доверие, искам да заявя – не съм ви подвел, не съм направил нищо нередно, върша си работата професионално, отговорно и смело. Така ще продължа и занапред", декларира Илко Семерджиев.