На извънредно заседание днес от 11:00 часа парламентът ще обсъди при закрити врата годишните доклади на службите за 2021 г.

Депутатите ще изслушат годишните доклади на Държавна агенция "Разузнаване", на Служба "Военно разузнаване" и на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2021 г., както и доклада на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в България през 2021 г. Заседанието ще е закрито, тъй като докладите на службите са с ниво на класификация "секретно", а този на ДКСИ - с ниво на класификация "поверително", съгласно Закона за защита на класифицираната информация.

Извънредното заседание, свикано с разпореждане на председателя на НС Вежди Рашидов, ще започне с второто четене на законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване. В него се предвижда с наредбата по чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето да се определят критерии за класифициране на приоритетни многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ, които осигуряват достъп до дейности от пакета, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). С предлаганите нормативни промени се цели регулиране на обхвата на Националния рамков договор за медицинските дейности и условията и реда за работата на аптеките с НЗОК. Създават се условия за провеждане на целенасочена политика по регионален достъп до дейности от основния пакет, заплащан от бюджета на Касата, като се гарантира и осигуряване на медицински персонал в общини с недостиг на такъв. Предвижда се и механизъм за осигуряване на справедливи и достойни възнаграждения на медицинския персонал в общински болници и приоритетни болници, които гарантират медицинската помощ от основния пакет, предвиден от бюджета на НЗОК.

В дневния ред на извънредното заседание е включен и законопроект за промени в Закона за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд.

Предвижда се също депутатите да обсъдят проект на решение за възлагане на Министерския съвет да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 г. Вносители са председателят на Комисията по отбрана Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС) и депутати от комисията от "Продължаваме Промяната", "Демократична България", ДПС и "Български възход". На извънредното заседание парламентът ще обсъди и Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. и проект на решение.