НАТО призова днес съюзниците, изправени пред икономическите трудности, породени от епидемията от COVID-19, да не се изкушават да продават критична инфраструктура и производства на съперници. Генералният секретар на алианса Йенс Столтенберг отбеляза, че дългосрочните геополитически последици от епидемията може да бъдат значителни.

"Някой може да използва новите икономически трудности, за да се опита да инвестира в инфраструктура и производства, това може да доведе до заплаха за нашата сигурност", посочи той.

По неговите думи епидемията отваря вратите пред възможни врагове, които преследват свои цели.

Столтенберг добави, че епидемията нанася исторически удар на международната система и създава невиждани предизвикателства с възможни дълготрайни последици. По неговите думи в социалните мрежи се наблюдава значителен поток от дезинформация и пропаганда, които целят разединение в НАТО и са насочени срещу демократичните държави.

Най-добрият отговор на дезинформацията и пропагандата са свободните и независими медии, допълни генералният секретар.

Той съобщи, че досега силите на НАТО са извършили над 100 полета в подкрепа на цивилните действия срещу разпространяването на епидемията.

Били са осигурени 25 полеви болници с около 25 хиляди легла, превозени са били над 4000 здравни работници.

Столтенберг призова всички държави от пакта да съобщят с какви възможности разполагат, за да се включат в тези усилия.

Генералният секретар потвърди, че сред заразените с COVID-19 бойци от алианса има войници, изпратени в Афганистан. 

Вицепремиерът по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов участва извънреднаta среща на министрите на отбраната на страните от НАТО, чрез видеоконферентна връзка, осъществена от службата "Военна информация", съобщиха от МО.

Kаракачанов и неговите чуждестранни колеги се впуснаха в обсъждане на стратегии в борбата срещу невидимия враг - новият смъртоносен коронавирус. 

Разгледани са били и ефектът от кризата в средносрочен и дългосрочен план, както и поддържането и засилването на капацитета за възпиране и отбрана на пакта.

Дискусията е обхванала също противодействието на дезинформацията и пропагандата, свързани с пандемията.

В изказването си министър Каракачанов изтъкнал, че всеки работещ механизъм в алианса за по-добра координация на усилията на съюзниците, както и рационалното използване на съюзните способности, са особено важни за крайния успех. Той е изразил увереност, че засилената координация и сътрудничество между НАТО и Европейския съюз значително ще допринесат за справянето с евентуални бъдещи кризи от подобен характер.

Министърът на отбраната подчертал, че настоящата криза не бива да се превърне в криза на сигурността и отбраната, и основният фокус на НАТО трябва да остане изпълнението на вече взетите решения относно възпиращия и отбранителен потенциал на организацията.

Министър Каракачанов е препотвърдил ангажиментите на България както по участието в мисиите и операциите на НАТО, така и по отношение на целите за способности, което е постижимо чрез ефективно изразходване на финансовите ресурси, както и чрез споделянето на знание и опит и коопериране между индустриите на съюзниците. В този контекст той отбелязал, че настоящата криза показва изключителната важност на повишаването на взаимодействието и взаимното допълване между военните и гражданските способности.