Председателят на Народното събрание Ива Митева почете празника на Националната служба за охрана (НСО), където уточни защо са били направени поправките в едноименния закон, регламентиращ дейността на държавните гардове.

"Промените не са насочени към служителите на НСО, те бяха продиктувани от стремеж за осигуряване и редуциране на кръга на охраняваните от службата лица", заяви Ива Митева по повод корекциите в закона за НСО. 

Редом с нея на празничния водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от Мелнишкия епископ Герасим, пред параклиса "Св. Георги Победоносец" присъстваха и служебният премиер Стефан Янев, и шефът на службата, бригаден генерал Емил Тонев.

"Основната дейност на НСО е охранителната, а не да се ползва като символ на престиж и на социално състояние", заяви още председателят на парламента. Митева положи цветя пред Паметния знак на служителите на НСО, достойно изпълнили дълга си и припомни, че вече 142 г. създадената с указ на княз Александър Батенберг служба осигурява неприкосновеността на местата и лицата, отговорни за управлението на държавата и недопускане посегателство върху живота им и ограничаване на възможностите им да изпълняват задълженията си, което е въпрос на национална сигурност.

Снимка: Народно събрание

"В последните няколко месеца аз видях едни смели и силни мъже, които с чест и достойнство изпълняват своите задължения", заяви парламентарната председателка, която по силата на закона също е охранявана от НСО.

Снимка: Народно събрание

"Националната служба за охрана е една от опорите на системата за защита на националната сигурност и е структура, която нито може да бъде заобиколена, нито пренебрегната! По своите умения, ниво на професионална подготовка, на ефективност и на прилагане на световните професионални стандарти, Националната служба за охрана може да бъде имитирана, но не и заменена", заяви от своя страна началникът на НСО в обръщение до служителите на службата.

Снимка: Народно събрание

"Продължавам да считам, че промени в Закона за НСО са необходими. Но те не трябва да бъдат самоцел, а да почиват върху ясни принципи и да отчитат реалностите на средата на сигурност и опита на професионалистите, които го прилагат. Продължаваме да работим в тази посока: за по-ефективно използване на ресурсите; за по-добра подготовка и мотивация на състава; за модернизация на техническите средства и на оборудването, с което работим", посочва още Тонев.

Началникът на Националната служба за охрана коментира, че за първи път от много години насам службата има възможност "да излезе от ежедневието на фалшивите скандали, в които неведнъж е била въвличана, и да мислим за това, което ни предстои".

НСО не допусна нито един инцидент с охранявано лице или със свой служител по време на служба. Привлечени бяха нови служители, а съставът на НСО бе подмладен. Подсилен бе административният капацитет и подобрено взаимодействието на НСО с други институции и със службите партньори, отчете началникът на охранителната служба, отчита още шефът на НСО.