Икономическият и социален съвет на Република България излезе с официална декларация относно присъединяването на Република България към Шенгенското пространство. Ето какво гласи тя:

"Икономическият и социален съвет на Република България (ИСС), като напомня потвърдената многократно позиция на Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Европейския парламент, че страната е изпълнила критериите за присъединяване към Шенгенското пространство още през 2011 г. , призовава Съветът на Европейския съюз (Правосъдие и вътрешни работи) на своето заседание на 8 и 9 декември 2022 г. да приеме решение за пълно прилагане на разпоредбите на правото от Шенген по отношение на Република България.

Според ИСС, ползите от членството на България в Шенген са безспорни. Липсата на гранични проверки ще улесни свободното движение на хора и капитали, което е предпоставка за по-бързото възстановяване от сегашната икономическа и социална криза, както и до по-бърз и устойчив икономически ръст.

Спирането на страната ни по пътя към зоната за свободно пътуване ще навреди не само на българската, но и на европейската икономика. ИСС изразява категорична позиция, че не може да се поставят нови изисквания към която и да било държава членка на ЕС от друга такава, които не почиват на общи решения на ЕС. Икономическият и социален съвет на Република България се обръща към Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и всички икономически и социални съвети на държавите-членки на ЕС и сродни институции с призив да подкрепят присъединяването на България към Шенгенското пространство, с което ще утвърдят принципите на равноправие и недискриминация в Европейския съюз."