Има кой, има как. Това е надписът върху корицата на Книгата на каузите на обединение "Продължаваме Промяната - Демократична България". В книгата вече са подписите на десетки граждански движения с кауза да се борят за по-добър живот в България. Заедно с ПП-ДБ те заявяват: Стига толкова избори, бъдещето зависи от всички нас.

Представяме ви още една част от тези организации:

1. Инициатива "Зелени закони" - от 2014 г. насам "Зелени закони" следи развитието и прилагането на българското екологично законодателство в областите на енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите.

2. Общество.бг - независими създатели на електронни инструменти за бърза и удобна връзка държава-гражданин.

3. #So Sofia разказва за най-интересното и характерното в града. Разказваме историите, които правят София отличителна.

4. ГРАДОСКОП - сътрудничество между различни експерти с фокус върху градската среда. "Вярваме, че развитието на градовете ни зависи не само от експертите, но и от всеки гражданин. Затова работим за популяризирането и налагането на съвременни, включващи и устойчиви процеси в градското планиране и управление."

5. Фондация "Движение на българските майки" - "Ние сме български майки, доказващи каква огромна сила е майчината любов и грижа. Срещнахме се в Интернет пространството, в Клуба на бъдещите и настоящи майки. Срещата ни откри неподозирани възможности пред самите нас - да съберем силите и енергията си, за да помогнем на децата, живеещи в домовете за възпитание и отглеждане на деца, лишени от родителски грижи. Работим за правото на всяко дете да бъде обичано и да расте в отговорна и в адекватно отговаряща на основните му потребности семейна среда. Твърдо вярваме, че всеки малък човек, дарен с любов, израства голям човек, даряващ любов."  

6. Фондация "Едно дърво" е съвместна инициатива на ландшафтни архитекти и софтуерни инженери, която има за цел създаването на интерактивна карта на градските дървета. Работата на ЕдноДърво цели да повиши общото познание за дървесната растителност и да допринесе за по-качествено планиране, проектиране и стопанисване на зелената система в градовете, като създаде условия за включване на гражданите в тези процес.

7. Кауза Богата Копривщица - "Ние сме неформална група съмишленици, обединени в името на обща кауза: да подобрим качеството на живот в Копривщица, като я направим отново богата - духовно, културно и материално. Ангажираме се открито и честно да проследим напредъка и качеството на действията за решаване проблемите на гражданите и града, да работим активно, като предлагаме експертни предложения, помагаме на всеки, който се вълнува от съдбата на града и работи в негов интерес, и правим резултатите от дейността ни достъпни и прозрачни. Ще работим с всички на равноправна основа за постигане на качествени резултати за гражданите и града!"

8. Фондация "Саворе" е юридическо лице с нестопанска с цел за извършване на дейност в обществена полза. Фондацията е учредена през 2000 г. и има двайсетгодишна история. Мисията на фондацията е да подпомага интегрирането на ромските общности в обществото.

9. Фондация "Астика" - "Работим за развитието на сътрудничеството между териториалните общности и власти в областите, за осигуряването на равни възможности за гражданите, опазване на околната среда, и развитие на гражданското общество. Подпомагаме социалната интеграция, реинтеграция и адаптация на граждани и лица в неравностойно положение. Насърчаваме социалното предприемачеството и гражданската инициатива. Насърчаваме младежкия активизъм и популяризирането  и укрепването на доброволчеството в България."

10. Инициатива БГ, Бургас - "Целта ни е да подпомагаме демократизацията и модернизацията в България, за насърчаване на процеса на вземане на решение за директно и демократично участието, добро управление и устойчиво местно и регионално развитие."

11. Инициатива "Заедно да спасим децата и Русе от дрогата" 

12. Инициативен комитет "Да възстановим балнеолечението в солени минерални бани Провадия" - инициатива на граждани от Провадия и страната, които са се лекували тук. Соленият извор в Провадия е единствен по рода си в България - негов познат аналог е изворът в Карлови Вари, Чехия.

13. Фондация за детско развитие "Калейдоскоп" - Фондация за детско развитие "Калейдоскоп" работи в полза на децата и общността чрез популяризиране на практики за качествено образование и включване от най-ранна възраст.  Фондацията подкрепя развитието и укрепването на реформаторски образователни общности в страната.

14. Фондация "Солидарност в действие" - "Промотираме, окуражаваме и подкрепяме устойчивото развитие на личности и общности чрез солидарност и колективни действия за социална промяна. Не чакаме друг да "оправи нещата". Инициираме и активно участваме в създаването на решения. Предприемаме действия, дори и когато не сме лично засегнати, защото разбираме, че нашето благосъстояние е директно свързано с благосъстоянието на другите."

15. Сдружение за споделено учене ЕЛА - Сдружението работи повече от 20 години с деца и младежи, на които помага да намерят своя път в живота и/или да преодолеят труден етап, през който преминават. Също така работим с училища, родители и учители, които осъзнато подкрепят децата в изграждането на социалните и емоционалните им умения. През годините наложихме приобщаващата среда като ценност и споделена отговорност в българското училище.

16. Сдружение "Княжевецъ" - "Организираме добрвоволчески инициативи, свързани с любимия ни квартал Княжево с цел облагородяването му, но и най-вече за запазване на неговата история. Нашата най-голяма кауза си остава запазването на Княжевската минерална баня."

17. Гражданска инициатива "За Благоевград" се бори за прозрачно, демократично и разумно управление на публичните ресурси в града и общината, защото Благоевград заслужава прозрачно управление.

18. NaChe е академия за мода, основана в най-старата къща в Благоевград - Мощанската къща. NaChe е начин на мислене в прогрес, за развитие, за добро и напред. Работим за създаването на модна индустрия в България, която да подкрепи текстилния отрасъл.

19. "Подай уше" разказва историите на местата, които посещаваме, а за местните в Благоевград служи да ни припомни богатството на историите на нашата земя. От нас зависи как разказваме тези истории, така че да вдъхновяват.

20. "Благоевград диша" - гражданска инициатива, която работи за това хората в Благоевград и общината да дишат чист въздух.

21. Girls under quarantine - българска женска общност, която работи за осигуряване и представяне на менторски и лидерски програми, подпомагащи развитието на момичета и жени.

22. Неформална група Работилница за каузи, гр. Благоевград

23. Неформална група "Майки, обединени за по-добра и зелена градска среда", гр. Благоевград.

24. Националното сдружение на малкия и среден бизнес - "Работим за по-добра икономическа среда за развитието на малките и средните предприятия /МСП/ и за повишаване на тяхната конкурентоспособност."