Десетки граждански движения продължават да се подписват в Книгата на каузите на "Продължаваме Промяната - Демократична България", с което се присъединяват към каузата обединени да превърнем България в модерна европейска държава, без да чакаме спасител.

Хората да успяват в България за това, че са образовани, предприемчиви и поемат риск. Махнем ли страха, България ще избухне. Ще избухне като талант, като икономика, ще избухне като общество. И ще стане по-красиво. Така лидерите на коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България" коментират надигащата се вълна от гражданска енергия за промяна и вярват, че тя е само началото към нормалния европейски живот.

Представяме ви още една част от организациите, които не чакат спасител, а сами превръщат България в по-добро място:

1. Спаси Варна - Целта на Спаси Варна, още от 2018 г., винаги е била да не подминаваме нередностите в любимия ни град и да се борим той да бъде проспериращ, чист и подреден, а не узурпиран от една шепа хора, които го водят към посредственост. Варна има потенциал и заслужава много повече!

2. Фондация "Стария бряст" - Фондацията работи за превръщането на град Сливен, сливенския край и България, в популярна и атрактивна туристическа дестинация; подпомага изследвания в областта на културата, историята и екологията на града; подпомага запазване и укрепване на връзките помежду всички родолюбиви българи, свързани със Сливен от целият свят; подпомага опазването, поддържането и популяризирането на културното и историческо наследство.

3. Фондация Animal Hope Казанлък - помага на животни с увреждания (кучета и котки), пострадали от наранявания и загубили един или два крака, останали слепи или други увреждания. Активно помага и на общинския приют в Казанлък. Защото в България има закон, но никой не го спазва. Затова по улиците има много животни и почти всеки ден има инцидент с тях. Приютите в цялата страна са пренаселени и фондацията се налага да решава този проблем всеки ден.

4. Сдружение "Месамбрия Понтика" - "Да създадем марката Несебър, като първо съхраним автентичния облик на стария град, и да я поставим на световната карта."

5. Сдружение "Месемврия 2020" - "Работим за популяризиране на културно-историческото наследство на град Несебър в България и чужбина; популяризиране на стратегиите за устойчиво развитие на ЮНЕСКО и на организацията на градовете-световно наследство на ЮНЕСКО; имаме участие в обсъждане на законодателни инициативи свързани с културно-историческото наследство; реализираме културно-просветна дейност в областта на опазване на културно-историческото наследство на град Несебър; работим за привличане на туристи, чрез представяне и реклама на културно историческото наследство на Несебър."

6. Асоциация Деметра, Бургас - подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура, екология и спорт на базата на установени приоритети и нужди; работи за приобщаване към обществото на младежи, възрастни и семейства в неравностойно положение; подпомага процеса на интеграция на малцинствени общности в българското общество.

7. Сдружение "Диабетни грижи" - защитава правата на диабетиците за по-качествен живот; подпомага интегрирането им в обществото; предоставя достъпни и качествени услуги чрез кабинет "Диабетно стъпало" и Диабетен център.

8. Фондация "Център за хуманни политики" - насърчава, съдейства и подпомага развитието на ефективни политики в областта на наркотиците, общественото здраве, социалните дейности и образованието.

9. Българска асоциация за термално наследство - подпомага развитието на българските термални ресурси, възстановяването на тънещите в разруха термални центрове (бани и санаториуми) и осигуряване на широк обществен достъп до тях. БАТН разглежда термалното наследство в България като част от културното наследство и като съвкупност от две неделими части - ресурс от минерална вода и създадения за него сграден фонд. БАТН си взаимодейства активно с всички държавни институции, които носят отговорност за състоянието на българското термално наследство.

10. Българска асоциация на пострадали при катастрофи - работи за решаване на проблемите с пътната безопасност в България. "През годините сме осъществили десетки кампании за намаляване жертвите по пътищата." Осъществява взаимодействие с органите на КАТ, местното самоуправление и държавната администрация с оглед повишаване на безопасността на движение и намаляване и предотвратяване на пътнотранспортните произшествия.

11. Женско сдружение "Екатерина Каравелова" - защитава правата на жените и децата, жертва на домашно насилие и трафик, да предоставя социални услуги на лица, които са затруднени или не могат да задоволят свои основни жизнени потребности.

12. Сдружение "По-добро общество", гр. Силистра - утвърждава положителни нагласи към образованието и националните и международни образователни институции; разпространява и развива на концепции за правилното и хармонично физическо, духовно и културно развитие и възпитание на младите хора.

13. "Бъдеще за Силистра" - работи за това Силистра да бъде модерен град с развит социален, културен и икономически живот.

14. "Силистра диша" - неформална организация, която има за цел да накара институциите в града да чуват гражданите.

15. Фондация "Easy Art" - развива и утвърждава културата, науката, образованието, духовните ценности и физическата култура в страната и света. Подпомага социалната интеграция и личностната реализация на младите хора. Разкрива заложбите и провокира детските таланти в областта на изкуството. Подобрява и превръща музеите, галериите и театрите в леснодостъпно и привлекателно място.

16. КвАРТал Фестивал - фестивал за култура и начин на живот. Представя огромния потенциал и богатото културно наследство на периметъра между бул. Дондуков, бул. В. Левски, бул. Сливница и бул. Мария Луиза,. Регионът е бил един от най-колоритните и проспериращи след Освобождението до средата на XX в., а пределите му са населявали различни общности, които са оставили незаличим почерк върху облика на София.

17. Арт фондация ДОМА - основната мисия на фондацията е да осъществява стойностни събития, привличайки повече публика към културата, изкуството, градската архитектура и развитие; да провокира културен обмен и взаимодействие между местни и чуждестранни автори. Един от основните проекти на фондацията е ежегодният фестивал ДОМА Арт Фест - двустранен международен културен обмен с гостуваща избрана държава.

18. Бандата на 1500-те - "Ние сме доброволци към общинския приют в Богров. Ние сме група от хора на различна възраст, с различни интереси и различни разбирания, но въпреки това една кауза ни обединява - любовта към животните."

19. Развитие на с. Свежен - "Работим за развитието на с. Свежен. Каузата ни е спасяването на фурната, старото училище и къщите паметници на културата в селото."

20. КАЖИ (Кампании и Активизъм за Животните в Индустрията) - "Нашата мисия са животните, присъстващи във всички сфери на човешката дейност. Най-много, най-незабелязани и най-незащитени са животните в индустрията. Ето защо нашите каузи са свързани с промяна на законодателството за хуманно отношение към животните в индустрията."

21. Спаси Странджа е организация, основана от 7 младежи, завърнали се от чужбина, за които Странджа и Синеморец са любими места. Мисията ни е опазването на природен парк ,,Странджа'' и други защитени територии с природни дадености по Българското Черноморско крайбрежие. Идеята се зароди от небезизвестия случай с незаконосъбразното застрояване на с. Синеморец, община Царево, което е в разрез с българското и европейското екологично законодателство и ще накърни природата на парка. Проблемите на с. Синеморец са проблеми на целия природен парк ,,Странджа", които поставяме твърдо на масата за диалог със заинтересованите институции.

Изборът е ясен. Стабилна бедност отново или нормален европейски живот. Няма спасител, зависи от теб. Гласувай на 2 април с номер 12. Има как!