Това се разбира от анализ на ЦИК за проведените симулации на електронно гласуване, който трябва да бъде разгледан от правната комисия в парламента. Ето какво сподели пред Дир.бг Александър Андреев, говорител на ЦИК.

- Г-н Андреев, какви са причините ЦИК да поиска отлагане на електронното дистанционно гласуване?

- В края на миналата година, по-точно през месец декември, ЦИК проведе симулации на електронно гласуване. След това съставихме анализ, в който подробно сме обяснили какво трябва да бъде решено, за да може дистанционното гласуване да стане факт. Говорим за системата за електронна идентификация на гласоподавателите, осигуряването тайната на гласуването, сигурността при отчитането и проверката на вота. Тук искам да отбележа, че се работи по проект, който ще свърже електронната идентификация, гражданската регистрация и адресната регистрация към системата за дистанционно електронно гласуване. За да може избирателят да се регистрира и да гласува дистанционно. В анализа подробно сме описали нещата, за да може да се обезпечи доверието на избирателя в процеса, доверието на обществото в резултата от вота, както и да се гарантира правилното отчитане на вота.

- Личната карта ли ще е основният документ, който ще ни служи при дистанционното гласуване?

- В анализа ясно сме посочили, че към момента няма как тази роля да играе личната карта. В Закона за електронната идентификация и Закона за личната карта има променени срокове. Към момента може да се използва електронният подпис, като форма на идентификация. Това означава, че експерименталното гласуване, както е предвидено в закона за тази година, няма как да се случи.

- Идеята бе електронното гласуване да се изпробва за европейските избори в началото на 2019-а?

- Точно така. В рамките на тази година трябва да се проведе експериментално дистанционно гласуване. И ако всичко в експеримента е нормално, да се приложи към изборите за Европейски парламент.

- В края на 2017-а сте направили симулация. Какви слабости показа тя?

- ЦИК извърши няколко симулации с измислени партии и кандидати. В симулациите бе заимствана Естонската система, която в най-голяма степен се доближава до нашата. Бяха проведени три симулации със софтуер от Информационно обслужване и три симулации с продукт, който ползват в Естония.

- Машинното гласуване ще стигне ли до всяка секция?

- Експериментално имаше такова гласуване през 2014-а, а през 2015-а и 2016-а то беше реално. В по-малък брой секции. Резултатите от машините бяха приобщени към общия вот с хартиени бюлетини. Машинно гласуване е въведено и в предходни избори. Това, което не се случи, е да се осигурят машини във всяка секция. Знаете, че бе пусната обществена поръчка. Яви се един кандидат, но той не успя да осигури нужния брой от 12 500 машини. На вота през 2017-а за народни представители трябваше да има машини във всички секции... ЦИК има становище за машинното гласуване и препоръките са отправени към народните представители. Има редица трудности, които трябва да се преодолеят, за да има машинен вот навсякъде. Трябва да има осигурено финансиране, за да може да се развие машинното гласуване.

- Електронното гласуване в какъв времеви порядък може да се случи?

- Държавната агенция за електронно управление и ЦИК работим във втора фаза, която предвижда изготвянето на техническо задание. То ще подлежи на обществено обсъждане. Нашата препоръка е то да бъде съобразено и с електронната идентификация. Ако нямаме надеждна електронна идентификация и остане само това, което е към момента, а именно електронният подпис, трябва да се променят закони. Електронният подпис в момента не фигурира в Изборния закон.

- И не всички хора го имат и ползват…

- Да. В същото време проектът за въвеждането на новата лична карта е спрян до началото на 2019-а.