Механизмът за сътрудничество и проверка, с който доскоро Европейската комисия наблюдаваше състоянието на законността у нас и в Румъния, ще бъде прекратен, предава кореспондент на БТА.

ЕК е предприела последни стъпки по окончателното му спиране.

От Комисията заявяват, че двете страни са изпълнили в достатъчна степен задълженията си по механизма и наблюдението ще продължи по общия механизъм, въведен за всички държави от ЕС с годишните доклади за върховенството на закона.

Механизмът за сътрудничество и проверка беше създаден през 2007 г. при приемането на България и Румъния в ЕС, за да отговори на притесненията на голяма част от останалите държави членки, свързани с борбата с корупцията, организираната престъпност и укрепването на съдебната система в двете страни.

В края на ноември миналата година Европейската комисия обяви, че Румъния е изпълнила задоволително показателите по Механизма за сътрудничество и проверка и наблюдението през този инструмент може да бъде прекратено.

През 2019 година България получи същата оценка за спиране на докладите по Механизма за сътрудничество и проверка. Окончателните решения за премахване на Механизма обаче трябва да бъдат взети от държавите членки. За България досега нямаше такова решение.

Брюксел отчита напредъка на България

Европейската комисия представи новия годишен доклад за върховенството на закона в ЕС. В частта за България комисията отчита постигнатия напредък по отправените миналото лято препоръки.

ЕК отбелязва, че нашата страна бележи значителен напредък по въпроса с конкурсите за повишаване на съдии и за избягване на тяхното дългосрочно командироване. Същевременно комисията не наблюдава напредък по законодателството, свързано с дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) и политическото влияние над ВСС, както и при определянето на неговия състав.

Отчита се известен напредък при мерките срещу корупцията в бюджетната администрация, включително в полицията и съдебната власт. Не се забелязва напредък за подобряване на разследванията, наказателното преследване и окончателните присъди за корупция по високите етажи на властта.

Напредък се открива при подобряването на прозрачността в осигуряването на държавна реклама в медиите, включително чрез посредници.

Комисията отправя към нашата страна шест препоръки, сред които да се приеме законодателство за избягване на дългосрочното командироване на съдии за запълване на свободни места; да продължи подготовката на законопроекти за подобряване на работата на Инспектората към ВСС и за избягване на опасността от политическо влияние над работата на ВСС; да повиши усилията за избиране на ВСС според досегашните препоръки; да подобри разследванията и постигането на окончателни присъди за корупция по високите етажи на властта.

От нашата страна се очаква също да предприеме допълнителни мерки и да въведе ясни изисквания за почтеност на заемащите високи ръководни длъжности, като предвиди и съответните наказания; да подобри допълнително мерките за прозрачност при държавната реклама в медиите.

В общата част на доклада се отбелязва, че у нас са били приети законови промени за наказателно преследване на главния прокурор и неговите заместници, както и за съдебен надзор над отказите на прокуратурата да предприема разследване. Допълва се, че все още липсват мерки за осигуряване на почтеност на висшите служители.

Допълва се, че нашата страна е започнала да отнема гражданството на чуждестранни инвеститори заради неспазването на закона, както и че е престанала да издава "златни" паспорти срещу инвестиции. ЕК добавя, че продължава подготовката на мерки за прилагане на задълженията по въпроса за собствеността на медиите.