Служебният премиер Гълъб Донев не се наема да прогнозира до какво ще доведе "поредното преобръщане в отношенията между първите и вторите в политическата система", но изрази надежда участниците в политическата въртележка да имат добър вестибуларен апарат. 

"В битието си на премиер на повече от девет месеца ще кажа, че в началото е добре да се мисли не за оставката, а за работата в полза на хората, която ще се свърши преди оставката", посъветва той в началото на днешното правителствено заседание. 

Следващата седмица правителството ще направи отчет за постигнатото през четирите месеца управление на втория им последователен мандат като служебен кабинет.

"Най-големият ни успех трудно може да се отчете в протоколно решение. Управлявахме държавата в режим на нормалност, предвидимост и спокойствие и това изглеждаше скучно на моменти. От друга страна забавлението, което предлага играта на въртележка, върви с уточнението, че може да загубиш равновесие, внимание и добра видимост за детайлите. Същото се отнася и за политическата въртележка. Да се надяваме, че участниците ще имат стабилен вестибуларен апарат", коментира Донев. 

"Преди да е свършило времето ни, да покажем на хората какво свършихме. Убедени сме, че всеки, който управлява държавата е длъжен да се отчита за стореното във властта. Ще се отчетем за втори път за десет месеца - не е страшно и не изисква изключителна смелост", допълни той. 

В програмата на МС за днес е обсъждане на Доклад за дейността на Съвета за административна реформа през 2022 г. Дневният ред на заседанието включва също проект на решение за одобряване на финансиране на политиката за изграждане, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, залегнала в Закона за държавния бюджет за 2022 г.

Проект на постановление за определяна на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г. също е част от дневния ред на заседанието. Кабинетът предстои да обсъди и гласува, и изменение в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с постановление на Министерския съвет от 2013 г.