Има искане от украинска страна не само за различни боеприпаси, но и искане за бронетанкова техника, за зенитно-ракетни комплекси. Няма нищо договорено конкретно. Това каза служебният министър на отбраната Димитър Стоянов, който беше изслушан днес в ресорната парламентарна комисия, цитиран от БТА.

Изказването му е в отговор на въпрос, свързан с посещението му в Украйна през декември, м.г, и дали е поискана допълнителна военна помощ от украинска страна.

Посещението в Украйна беше свързано с изпълнението на т. 3 от решението на Народното събрание от 3 ноември, с което се казва на Министерски съвет, в едномесечен срок, да организира провеждането на преговори с представители на различни страни за евентуални заместващи платформи.

По думите на Стоянов точно това е била и целта - да се види искането на украинската страна, за да може при евентуална договореност със страна съюзник, да се прецени какво можем ние да предоставим и получим.

Това въоръжение, което ще бъде предоставено на Украйна, стойността му ще бъде възстановена не от бюджета на Министерство на отбраната, а от централния бюджет, обясни военният министър. По думите му това е така, тъй като все още не са приети предложените промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които касаят създаването на фонд за отбрана.

По-рано днес Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира Допълнително споразумение между Министерството на отбраната на Република България и Министерство на отбраната на Украйна за изменение на Споразумение между двете министерства относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси, подписано на 5 декември 2022г.

С него се регламентира предоставянето на последваща помощ на украинската страна да се извършва с допълнителни споразумения към Споразумението от 5 декември 2022 г., които ще подлежат на ратификация от Народното събрание на Република България.

На основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Конституцията на Република България Министерският съвет внася в Народното събрание проект на Закон за ратифициране на Допълнителното споразумение между министерствата на отбраната на България и Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси.

Законът ще влезе в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".