Следващата година ще имаме гарантирана финансова устойчивост на системата на здравноосигурителните плащания. Това коментира пред журналисти в парламента председателят на здравната комисия в парламента д-р Даниела Дариткова от ПГ на ГЕРБ във връзка с приетия на второ четене с 400 млн. лв. повече бюджет на НЗОК за догодина.

Според депутата това ще даде възможност преговорите с Българския лекарски съюз (БЛС) за новия Рамков договор за 2020 г. да започнат.

Във връзка с критиките на опозицията, че голяма част от средствата за здраве се разходват за лекарства, между първо и второ четене бе предложено изцяло нов подход при определяне на механизма за бюджета на НЗОК за лекарствени продукти. Спорна точка в дебата се оказа отпадането на позитивния лекарствен списък като изключение от въпросния механизъм.

По отношение на лекарствата, които са изключение от механизма за даване на отстъпки и са включени в позитивния лекарствен списък, д-р Дариткова посочи, че за пръв път този механизъм се записва в закон, а не както е било досега в наредба.

"Със Закона за бюджета на НЗОК се променя Законът за здравното осигуряване и се разписа механизъм, по който притежателите на разрешителните за употреба - фармацевтичните фирми, ще връщат средства над рамката на бюджета, за която те се договорят с НЗОК", обясни тя.

Целта на промяната е да няма ръст на разходите за лекарства, а да има предвидимост, каза още депутатът.

"В първоначалния вариант на бюджета бе предвидено изключение за лекарства по списък, които трябваше да се определят впоследствие от Надзорния съвет на НЗОК. Ние преценихме, че подобно изключение ще създаде лоша практика и е по-добре тези сто милиона, които бяха предвидени за тези изключения да се запишат също в рамките на отделните разходи - за лекарствени продукти за домашно лечение, за лекарствени продукти за лечение в онкологията и за лечение по протокол, ние ги разпределихме в рамките на параметрите през тази година", обясни Дариткова.

Това е възможност за прозрачно харчене на парите в параметрите на лекарствените продукти и за създаване на гъвкави механизми за такива договорки и отстъпки с фармацевтичните компании, каза още тя.

В хода на дебатите в пленарна зала проф. Георги Михайлов заяви, че е учуден от промяната, с която една категория лекарствени средства, е поставена в "особена ситуация".

"Аз съм изключително учуден, че комисията е отхвърлила този член напълно, тъй като става дума за медикаменти за базова онкотерапия, става дума за медикаменти за други типове заболявания. Ако вие погледнете листата на отпадащите в момента от пазара медикаменти, то това е по причина, че дистрибуторите са изключително неудовлетворени от начина, по който се манипулират от държавата техните влизания на българския пазар и тези всички базови средства за онкотерапия, се стоварват върху лечебните заведения, да ги купуват по една друга наредба, със средства на лечебните заведения", каза Михайлов.

Предложението за отпадане на въпросните изключения - лекарствата за онкологични заболявания и тези за редки болести, бе направено от народния представител от ГЕРБ Александър Иванов. Той пледира за отпадането на член 5 от Закона за бюджета на НЗОК.

Проф. Георги Михайлов от БСП помоли вносителя на това предложение съвсем точно да аргументира предложението, за да обясни как внезапно средствата, които са за редки заболявания, които за пръв път са били разделени в отделна подгрупа, сега отиват на друго място.

С предложението на Александър Иванов средствата за редки болести и онкозаболявания се разпределят пропорционално съобразно очакваните разходи, както са формирани през 2019 г. Така средствата за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната стават от 667 300 000 лв. на 745 300 000 лв. Средствата за лекарствени продукти, назначени с протокол, за които се извършва експертиза, стават от 365 156 000 лв. на 433 156 000 лв.

Лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции, при пациенти с вродени коагулопатии, в условията на болнична помощ, които НЗОК заплаща, извън стойността на оказваните медицинските услуги средствата се увеличават от 466 600 000 лв. на 498 500 000 лв. "Тези средства ще могат да достигнат за терапиите на българските пациенти", каза депутатът от ГЕРБ.

Д-р Даниела Дариткова защити предложението на колегата си Иванов, като изтъкна, че не трябва да има изключение за механизма за отстъпки за отделни лекарства. Смисълът на отпадането на този член е да не се лишат пациенти от лекарствени продукти, каза тя.