Със седем процента повече са приходите от горивата. С тази констатация премиерът Бойко Борисов откри днешното правителствено заседание. "Така че, мерките действат", изтъкна Борисов. Той информира, че се връща от редовната си седмична среща с представителите на МВР, прокуратурата, НАП и митниците, на която всяка сряда се отчитат резултатите от борбата с контрабандата.

На 9 февруари тази година на работно съвещание в ГДБОП беше представена нова система за наблюдение и контрол на горивата. Информацията ще се събира и анализира в Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари към ГДБОП.

Системата ще следи горивата от входа до изхода. Осигурява се 24-часово видеонаблюдение на всички процеси. Данните ще се пазят в сървъри, за да може да се извършва проверка на движението на горивото. На практика с въвеждането на новата система се постига събирането на едно място на общия информационен ресурс, прецизен анализ на риска за подпомагане на институциите и за осъществяване на взаимен контрол. Поставено е началото на видеосистема, което ще се надгражда във времето.

На пазара на горива в България няма сериозни проблеми, които да налагат Комисията за защита на конкуренцията да налага санкции и да ограничава картелни споразумения, съобщиха вчера от комисията. 

Въпреки това заключение, КЗК с половин уста констатира "конкурентни проблеми" и дори предлага мерки, с които те да се отстранят. Друг въпрос е, че тези предложения нямат задължителен характер и едва ли ще се изпълнят.

Сред по-съществените заключения на КЗК е това за данъчните складове - от години се знае, че те се държат от монополист, което води до липса на конкурентен внос и евентуално натиск върху цените в полза на потребителите. Комисията посочва и причините за това - сложни административни процедури, значителни финансови инвестиции.