Трябва да се работи за увеличаване на доходите на хората и правителството работи и със синдикатите, и с работодателите в тази насока. Това каза премиерът Бойко Борисов по време на срещата му с президентите на Регионалния синдикален съвет "Солидарност" и двата национално представителни синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа" - Любослав Орбович, Пламен Димитров и Димитър Манолов, съобщиха от правителствената информационна служба.

"Крайната цел е по-добро възнаграждение, повече пари да остават при работещите", каза Борисов.

Борисов припомни, че 5 млрд. лв. са дадени за здравеопазване и не разбира, защо лекари стачкуват.

На срещата, която беше фокусирана върху социалния аспект при интеграцията на страните от Западните Балкани, присъства и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, който подчерта важността на сътрудничеството между страните от региона. Акцент беше поставен и върху усилията и ангажираността на България за европейската интеграция на региона, а като ключови фактори за това бяха посочени 

Очакваме нашият премиер да продължава да бъде лидер във възходящата конвергенция на заплатите, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

"По повод срещата утре три неща подчертахме, че искаме да видим и помолихме премиера Бойко Борисов да запознае лидерите на ЕС и Западните Балкани с измененията, които ние виждаме. На първо място - ролята на социалния диалог, социалните партньори и неправителствените организации в процеса на присъединяване.

На второ място, искаме утре държавните глави да чуят нашия глас за уменията и квалификациите, които са нужни да бъдат развити в западните държави, така че дигиталната свързаност в региона и възможността за инвестиции в нови високотехнологични производства да бъдат гарантирани и в по-голяма степен. Ние приветстваме очакваното развитие в декларацията, която утре ще приемат държавните глави, за регулярност на тези срещи на върха - на 2 години веднъж, и настояваме преди всяка да има среща на социалните партньори в региона със съответните институции.