Хартиените бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в страната и в секциите извън страната се изработват от печатницата на Българската народна банка (Печатницата на БНБ). Това се казва в решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) от 12 април за  осъществяване на контрол от Централната избирателна комисия при отпечатването на хартиените бюлетини.

Бюлетините се изработват при спазване на техническите характеристики, одобрени с решение на ЦИК.

При необходимост Печатницата на БНБ може да ползва други специализирани печатници. Частта за управление на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините се възлага на подизпълнител.