Думата "ревизия" не фигурира в нашите приоритети. Това заяви служебният министър на образованието Николай Денков, който посочи четири приоритета пред МОН за следващите три месеца.

Денков направи уточнението, че като министър е длъжен да направи проверка на разходването на средствата и това ще бъде направено по надлежния ред.

Пръв приоритет на МОН е провеждането на зрелостните изпити. Вторият приоритет е подготовката за следващата учебна година. Трети приоритет е завършването на картата за висшето образование в България.

"Последен приоритет на служебния кабинет е преглед на дейностите, които са заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с Министерството на образованието", каза още той.

По тези четири приоритета министерството ще работи със заместник-министър Мария Гайдарова, която ще отговаря за всички дейности, свързани с училищната мрежа: завършване на учебната година и подготовката на следващата.

"Тя е известен специалист. Един от водещите в България учители, директор на училище, свързан с въвеждането на иновативни практики.

Денков представи и другите си заместници. 

С Евгения Пеева ще работим по отношение на анализа на проблемите в училищното образование. Тя също има многогодишен опит в тази област. Ръководила и редица проекти, финансирани от ЕК и проекти в партньорство с МОН. В това отношение, заедно със зам.-министър Гайдарова, ще се допълват, за да имаме пълната експертиза, необходима за подготовката за следващата година.

По отношение на висшето образование, заместник-министър Генка Петрова ще координира дейностите, свързани с изследователските университети и със завършване на картата на висшето образование. Тя е била заместник-ректор 8 години в Медицинския университет в София и е работила по редица европейски и национални проекти. Тя има много богат опит и в тази област.

По отношение на научната дейност, заместник-министър Нели Косева, която идва в качеството си на главен секретар на БАН по отношение на научната дейност", представи екипа си Денков.

Той подчерта, че по всеки от заместник-министрите ще работи в рамките на своята компетентност по отношение на Плана за възстановяване и развитие.

Международната дейност ще бъде координирана от Евгения Пеева.

Днес отново беше зададен въпросът ще се върнат ли присъствено на училище всички ученици.

"Без да сме обсъдили всичко със социалните партньори аз не бих искал да казвам категорично мнение. Това, което бих искал да кажа в момента е, че организираме събрание на отрасловия съвет по възможност през следващата седмица. Тези решения трябва да се вземат по съответния ред, който включва взаимодействие между нашето министерство и министерството на здравеопазването. Моето лично отношение аз вече съм го казал на министъра на здравеопазването и то няма особено отношение. Това, което има значение е да има единство, когато се взимат такива решения", каза служебният министър на образованието проф. Николай Денков.

Децата от първи до четвърти клас ходят на училище отдавна. За пореден път министърът заяви, че няма да има никакви промени в матурите заради краткото време. Те започват в сряда, решение за присъственото обучение в университетите все още няма, чака се заповед на министъра за здравеопазването.

Поредна ротация за учениците днес. На училище дойдоха 7-ми, 8-ми и 10-и клас. Те ще учат заедно с 6-и и 11-и, които са в клас от миналата седмица.

Вкъщи остават 5-и и 9-и. Все още не е ясно кога всички ученици ще се върнат присъствено.